Trafikverkets tabbe: Räknar med för mycket trafik

I sitt underlag till regeringens infrastrukturinvesteringar räknar den ansvariga myndigheten med alldeles för mycket biltrafik – så mycket att klimatmålen hotas. Nu ökar kritiken mot Trafikverkets metoder.

Lorentz Tovatt

create 2024-02-08 update 2024-02-08

Under januari kom Trafikverkets underlag till regeringen. Underlaget ska ge stöd för vilken typ av investeringar som regeringen bör besluta om gällande svensk infrastruktur. Det handlar om nya vägar, nya järnvägar och satsningar på underhåll. Men nu ökar kritiken mot hur myndigheten jobbar med sina prognoser, skriver DN.

Trafikverket tar nämligen vart fjärde år fram prognoser som spår hur mycket olika trafikslag väntas öka över tid. Dessa ska sedan ligga till grund för vilken typ av investeringar som bör göras. Men själva metoden – prognosstyrning – har länge varit föremål för kritik, en kritik som nu växer.

– Problemet är att det vi tror kommer hända i framtiden, krockar med det vi vet bör hända i framtiden av klimatskäl. Då menar jag att vi i stället ska utgå ifrån klimatmålet och sätta det som gräns och sedan räkna baklänges – vad är det för trafik vi önskar för att klara klimatmålet? Det innebär att ökad trafik vare sig är önskvärd eller möjlig ur klimatsynpunkt, säger Anders Roth, transportforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Än värre blir det av att Trafikverket konsekvent verkar överskatta hur mycket bilresandet kommer öka. Samtidigt underskattar man svenskarnas benägenhet att istället välja tåget. Dessa felaktiga prognoser skapar sen bilden av att det skulle vara mer lönsamt att investera i väg snarare än järnväg.

När trafikexperterna på Trivector för några år sedan jämförde Trafikverkets  bil-prognoser mot verkligheten blev överskattandet av bil väldigt tydligt:

Nu gör Trafikverket det igen. I den senaste prognosen räknar man med att biltrafiken kommer att öka med 25 procent till år 2040. Men kritiken hårdnar. Det är inte bara fel i prognoserna, nu hotar de också klimatarbetet.

– Utsläppen behöver minska snabbare och det förutsätter minskad biltrafik i närtid. Även om elektrifieringen skulle gå fort framåt. Nu genomsyras underlaget av idén att trafiken kommer fortsätta öka, som om det vore en naturlag. Det väcker frågor om man fullt ut har tagit in klimatkrisens omfattning, säger Karolina Isaksson, professor vid Statens väg- och transportinstitut (VTI), till DN.

För att få till en ändring av Trafikverkets metoder krävs att styrningen av myndigheten ändras. Men detta är sannolikt utsiktslöst eftersom regeringen istället valt en politik som ökar biltrafiken och som skär ner på järnvägen.

Bild: epSos.de

Dela