Trots klimathotet: Region Skåne flyger som aldrig förr

Utsläppen från de anställdas flygresor ökar rejält i Region Skåne. Och det gäller även om man jämför med året innan pandemin.

Sven Elander

create 2023-09-19 update 2023-09-19

Det är en riktig utsläppsbomb som Region Skåne bjuder på i sin senaste miljöredovisning. Utsläppen från de anställdas flygresor ökade med hela 885 procent 2022 jämfört med 2021. Förklaringen till den abnorma siffran är naturligtvis pandemin (stora delar av flyget låg nere 2021). Men faktum är att flygandet ökar också om vi jämför med 2019, året innan pandemin. Regionens flygutsläpp har ökat med hela 20 procent sedan 2019. Detta rapporterar Sydsvenskan.

Regionen har en resepolicy som säger att tåg och buss ska väljas före flyget. Flyg ska endast väljas när tåg eller buss inte är ett realistiskt alternativ, som vid längre utlandsresor. Men hur kommer det sig då att de anställda flyger så mycket mer nu än 2019?

– Många av våra läkare behöver resa internationellt och träffa andra läkare för att kunna utöva sin profession. Sedan sticker den här siffran såklart ut. Men jag tror också att det fanns ett uppdämt behov att mötas och utbyta kunskap under pandemiåren. Vi är ju en kunskapsintensiv verksamhet, säger Region Skånes hållbarhetschef Anna Åkerberg till Sydsvenskan.

Totalt gjorde regionens anställda 508 långresor under 2022, exempelvis till Kairo eller New York. Dessa står för 56 procent av regionens totala flygutsläpp.

Region Skånes mål är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Med tanke på att flyget väntas vara nästan helt fossilt under flera decennier framåt så ser det i realiteten omöjligt ut att nå målen, om nu regionens anställda ska fortsätta göra 500 långresor om året.

Dela