Tyska förnybara mål inom räckhåll

Tysklands gröna klimatminister Robert Habeck. Foto: Heinrich Böll Stiftung och Thomas Reaubourg

Enligt landets ekonomi- och klimatminister ser Tyskland ut att ha sina högt uppsatta energimål inom räckhåll, vilket bland annat handlar om 80 procent förnybar el till 2030.

Lorentz Tovatt

create 2024-02-28 update 2024-02-28

Det var under en konferens i kolregionen Lusatien som utspelet kom från Robert Habeck, den tyska gröna ministern med ansvar för ekonomi, näringsliv och klimat.

– Om vi fortsätter på den inslagna vägen, så kommer vi klara det, sade Habeck under konferensen.

Med detta menar han att Tyskland de senaste åren kraftigt ökat den förnybara elproduktionen. Detta har bland annat resulterat i att 2023 var det första året då sol, vind och andra förnybara källor stod för över hälften av landets elproduktion. Med detta som grund ligger målet om 80 procent förnybar el 2030 inom räckhåll.

Han varnar dock för att det krävs mer politik, och lyfter bland annat fram behovet av investeringar i elledningar och vätgasproduktion.

Utöver sitt mål om förnybar el har den tyska rödgröna regeringen satt upp som mål att bli helt kvitt kolkraft till samma datum. Även här går det åt rätt håll för tyskarna.

Dela