Trots stängd kärnkraft – tyska utsläpp rekordlåga

Tysklands gröna klimatminister Robert Habeck. Foto: Heinrich Böll Stiftung och Thomas Reaubourg

Under 2023 stängde de sista kärnkraftverken sin verksamhet i Tyskland, något som kritiker menar kan öka utsläppen. Men nu när året ska sammanfattas visar siffrorna på motsatsen – de tyska utsläppen är lägre än de varit på 70 år.

Lorentz Tovatt

create 2024-01-04 update 2024-01-04

Den tyska energi- och klimatpolitiken har engagerat inte bara tyskar utan debattörer i de flesta europeiska länder. Det blocköverskridande beslutet att fasa ut kärnkraften har både hyllats och kritiserats. Kritikerna menar att politiken skapar ett ökat beroende av det väldigt klimatskadliga brunkolet. Därför var det ett kontroversiellt beslut när de sista reaktorerna stängde under förra året.

Nu rapporterar Reuters om nya siffror som sammanfattar Tysklands energi-år 2023. Och kritikerna fick fel, beroendet av kolkraft har inte ökat. Snarare är det tvärtom. De tyska utsläppen minskar nu drastiskt och har inte varit så låga någonsin de senaste 70 åren.

Och det är bland annat minskad koleldning som ligger bakom utvecklingen. Tack vare bland annat mer förnybar el eldades det mindre kol 2023 än det gjort sedan 60-talet. Vidare minskade utsläppen från tysk industri markant.

Trots rekordminskningen kommer det krävas mer ambitiös politik för att Tyskland ska komma hela vägen för att nå sitt mål om att minska utsläppen med 65 procent till 2030.

Dela