Unik studie: Luftföroreningar ger ökad sjukfrånvaro

Photo by Bermix Studio on Unsplash

Är din vinter av snörvel, feber och deppighet orsakad av slapp klimatpolitik? Det verkar faktiskt så. Nu visar en studie vid Umeå universitet samband mellan exponering för luftföroreningar och sjukfrånvaro. Studien genomfördes i Stockholm och visade betydlig riskökning – även vid relativt låg exponering.

Jorunn Fagerström

create 2024-01-18 update 2024-01-18

Såhär års kan det kännas som att influensa, Covid-19 och förkylningar avlöser varandra. Och kanske är orsaken inte bara dålig handhygien och dagisbarn.

I en studie vid Umeå universitet har man visat ett betydande samband mellan exponering för luftföroreningar och sjukskrivningar i Stockholm. För varje ökning av partiklar i luften med tio mikrogram per kubikmeter ökar risken för sjukskrivning med 8,5 procent två till fyra dagar efter exponeringen. Forskarna uppskattar att hela 4 % av stockholmarnas årliga sjukskrivningar kan kopplas till luftföroreningar. Detta trots att den undersökta gruppen utsattes för relativt låg exponering.

”Resultaten visar att luftföroreningar orsakar en fullt mätbar kostnad för samhället och arbetsmarknaden” säger Johan Sommar, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, till Örebronyheter. Forskarna menar att produktionsbortfallet till följd av luftföroreningar är gravt underskattat.

Studien är först i världen med att påvisa sambandet mellan luftföroreningar och sjukskrivning. Orsaken till sjukskrivning undersöks tyvärr inte. Forskarna lyfter dock att tidigare studier har visat att luftföroreningar ger ökad sårbarhet för infektionssjukdomar som exempelvis influensa och Covid-19. Intressant nog påpekar de också att man i forskning har sett hur luftföroreningar ökar risken för psykisk sjukdom, som depression. Detta kan enligt forskarna vara en betydande bakomliggande orsak.

I nuläget är luftföroreningarnas konsekvenser för ekonomin och folkhälsan påtagliga. Vid en ny allvarlig infektion kan frågan dock bli än mer allvarlig. Covid-19 lärde oss att man vid okända infektionssjukdomar räddar liv genom att hindra smittspridning. Vissheten om att luftföroreningar försvårar detta är mycket oroande.

Dela