Utsläppen störst i välbeställda storstadsområden

Att det skiljer sig mycket mellan olika privatpersoners utsläpp är ingen nyhet. Men nu har forskare på Stockholm Environment Institute, SEI, tagit fram ett verktyg där man kan jämföra konsumtionsutsläpp från olika postnummer. Resultatet visar att rika storstadsmänniskor är de största utsläpparna.

Lovisa Berglund

create 2023-06-26 update 2023-06-26

Dubbelt så stora utsläpp från maten, tre gånger så hög konsumtion av prylar och hela 10 gånger så stora transportutsläpp. Så mycket skiljer sig utsläppen mellan Rinkeby och Östermalm i Stockholm, den kommun i Sverige med störst olikheter.

En tydlig faktor som gör att transportutsläppen skiljer sig så mycket åt är Östermalmsbornas flygresor, ofta flera stycken om året. Detta visar Konsumtionskompassen, ett verktyg som SEI har tagit fram.

SEI skriver själva så här om Konsumtionskompassen:

Konsumtionskompassen illustrerar och analyserar klimatpåverkan på kommunal nivå från hushållens konsumtion. Kompassen kommer väl till användning nu då Sverige nyligen föreslagit ett nationellt mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

Dela