Vårbudgeten: 10 gånger mer till flygplatser än till klimatet

Bild: Regeringen.se

Idag presenteras vårbudgeten för 2024. Och för klimatet ser det mörkt ut: Miljardbelopp till flygplatser är den tredje största satsningen. Flygplatserna får dubbelt så mycket som skolan, och tio gånger vad som satsas på klimatet.

Jorunn Fagerström

create 2024-04-15 update 2024-04-15

17,3 miljarder i satsningar – det innehåller den vårändringsbudget som regeringen idag presenterar. Det är större satsningar än i regeringens tidigare budgetar. ”Sverige ska byggas rikare igen” skriver man på regeringens hemsida.

Vårändringsbudgeten syftar i första hand till att korrigera poster där det har uppstått nya behov sedan höstbudgeten. Efter att år då Sveriges utsläpp har ökat kraftigt och alla klimatmål ser ut att missas väntade sig många att klimatet skulle vara en av de prioriterade posterna.

Istället har man gjort raka motsatsen. Listan toppas av satsningar på regionerna, kriminalvården och – den något oväntade satsningen på topp tre-listan – flygplatser. Drygt en miljard kronor avsätts till flygplatser. Detta kan jämföras med de 100 miljoner som satsas på klimatet.

Att flyget får positiv särbehandling är inget nytt. Naturskyddsföreningen har i flera år flaggat för att miljarder skattepengar pumpas in i flygbranschen och att flyget ”flyger under den politiska radarn”. Man har efterlyst sänkta subventioner och höjd flygskatt för att spara skattepengar och få ner utsläppen.

Med regeringens vårändringsbudget väljer alltså motsatt väg. Flyg är också den enda infrastruktur som får ekonomisk förstärkning i budgeten. Detta trots en enorm underhållsskuld i exempelvis svenskt järnvägsnät. Enligt en rapport från Omtag Svensk Järnväg förväntas reinvesteringsbehovet i svensk järnväg öka från 62 miljarder år 2022 till 115 miljarder år 2033. Trots detta finns ingen satsning på järnvägen i vårändringsbudgeten för 2024.

Men varför behöver flygbranschen äta upp våra skattepengar? En förklaring kan vara att svenskarna flyger mindre.

– Svenskarnas attityd till flygande har förändrats de senaste åren, sa Maria Wolrath-Söderberg, som forskat på svenskars minskade flygande, till DN i februari.

Många som avsätter tid och pengar för att undvika flygande hoppas nog att det skulle leda till en minskad flygindustri. De bakslag som flygbranschen har sett kunde ha varit ett steg mot detta.

Regeringen verkar dock vara beredda att satsa vad som krävs för att hålla flygbranschen stor. Flyget får tio gånger så mycket som klimatet och dubbelt så mycket som skolan. Inte ens regeringens andra hjärtefrågor kommer i närheten. Åtgärder mot kriminell ekonomi får en fjärdedel och försvaret en knapp tredjedel.

Bild: https://www.dn.se/sverige/regeringen-hoppas-att-ekonomiska-vintern-ar-over-det-vet-vi-infor-varbudgeten/
Dela