Världen rusar mot 3 graders uppvärmning – Sveriges utsläpp ökar

Partiledarna för tidö-partierna. Foto: Regeringskansliet och riksdagen.se

En ny rapport från UNEP visar att världen är på väg mot 3 graders uppvärmning. Många länder skjuter klimatpolitiken på framtiden och Sverige är ett av dem.

Sven Elander

create 2023-11-20 update 2023-11-20

Även om världens länder lever upp till det de lovat i sina klimatplaner kommer temperaturen att stiga till mellan 2,5 och 2,9 grader, långt över de mål som satts upp. Detta slås fast i en ny rapport från FN-organet UNEP.

För att 2-gradersmålet ska uppnås krävs att utsläppen omedelbart börjar minska, och att de minskar med 28 procent till år 2030. Ska vi nå 1,5-gradersmålet krävs en global minskning på hela 42 procent. Men enligt de planer som världens länder lagt fram beräknas de i stället öka med 3 procent.

Att utsläppen börjar minska omgående är avgörande eftersom det är den totala mängden utsläppt koldioxid som avgör hur mycket klimatet värms upp. Därför trycker rapporten på behovet av politik som minskar utsläppen här och nu, det här decenniet.

Ett akut problem är att många länder, däribland Sverige, skjuter klimatmålen och klimatpolitiken framåt i tiden. Den svenska regeringen har exempelvis nyligen föreslagit att klimatmålet till 2030 ska ”göras om”.

Den svenska strategin går också ut på att tillåta en rejäl utsläppsökningen de kommande åren, för att (förhoppningsvis) kunna sänka utsläppen senare. Enligt regeringens egen budget låter man utsläppen öka med hela 10 miljoner ton fram till 2030.

Många länder resonerar som Sverige och det är ett av skälen till att världen, vad det verkar, går mot ett fullständigt katastrofscenario.

Dela