Världens största plaståtervinning öppnad i Sverige

I Motala, Östergötland, finns numera världens största anläggning för plaståtervinning. Efter en miljardinvestering kan den klimatneutrala anläggningen, som kallas ”Site Zero”, hantera 200 000 ton plast varje år – ett viktigt steg för klimatet.

Erik Wahlström

create 2023-11-29 update 2023-11-29

Motalas företagspark har fått ett viktigt tillskott. Den nyinvigda plaståtervinningscentralen Site Zero, som ägs av Svensk Plaståtervinning, har kapacitet att ta emot 200 000 ton förpackningar av en mängd olika sorters plast varje år. Den 60 000 kvm stora anläggningen med cirka 5 km långa transportband är världens största sorteringsanläggning och har kapacitet att ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll. Det innebär också att flera plaster som tidigare inte kunnat sorteras nu kan återvinnas.

Anläggningens drift kommer att vara klimatneutral genom el från förnybar energi och att den del plast som inte kan återvinnas skickas till energiutvinning utan utsläpp genom så kallad CCS, Carbon Capture Storage. Miljardinvesteringen har delfinansierats det svenska Klimatklivet.

Plastproblemet är dock inte löst. Det uppstår fortfarande utsläpp vid produktion av plasten och det är långt ifrån all plast som kommer till återvinningscentraler. Målet för Site Zero är att år 2025 kunna återvinna 55 procent av alla plastförpackningar som sätts på marknaden. För att nå dit räcker dock inte en mer tekniskt avancerad anläggning, utan det krävs också en ökad insamling av plast. Här kommer exempelvis den fastighetsnära insamlingen, som snart blir krav i alla kommuner, ett viktigt steg. Men mer måste göras för att öka återvinningsgraden och minska mängden plast som hamnar i naturen.

För att minska plastens utsläpp pekar Naturvårdsverket också på behovet av en resurssmart användning av plast – att använda rätt plast på rätt ställe och ibland inte alls, exempelvis genom att undvika engångsprodukter och återanvända så långt det är möjligt. Här är EU:s engångsplastdirektiv, som innebär att vissa engångsartiklar av plast förbjuds medan andra ska minska i förbrukning, ett viktigt led i det arbetet. Samtidigt innebär slopandet av plastpåseskatten att plastkonsumtionen sannolikt kommer att öka i Sverige.

fact_check Fakta

Plastanvändningen i Sverige

I Sverige används drygt 1,6 miljoner ton plast varje år. Och användningen ökar hela tiden. Bara under perioden 2010–2017 har den svenska årliga plastanvändningen ökat med cirka 300 000 ton.

Största delen av plastavfallet, 87 procent, går till energiåtervinning eller bränsle inom industrin, ungefär 10 procent materialåtervinns och blir ny plast. Pantflaskor i plast och delar av förpackningsplasten är några kategorier som materialåtervinns, totalt materialåtervinns upp till 34 procent av dessa.

Källa: Naturvårdsverket.

Dela