Världshaven rekordvarma – ökar risken för extremväder

Foto: University of Maine

Temperaturen på världshaven har nått den högsta nivån sedan mätningarna började. Forskare varnar nu för att klimatförändringarnas konsekvenser kommer att bli ännu tydligare. 

Joakim Söder

create 2023-04-12 update 2023-04-12

Trots att utsläppen nått rekordnivåer har den långa perioden av någotsånär låga havstemperaturer dämpat den globala medeltemperaturen. När denna period nu närmar sig sitt slut, varnar forskare vid National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

Klimatforskare vid NOAA visar med preliminär data att medeltemperaturen vid havets yta har legat på 21.1C sedan början av april, vilket har slagit det tidigare rekordet från 2016. 

Tre år av La Niña-förhållanden över Stilla havet börjar närma sig sitt slut. La Niña-perioder – som kännetecknas av avkylning i centrala och östra Stilla havet – har en kylande inverkan på den globala temperaturen. Under El Niño-perioder är havstemperaturerna i dessa regioner varmare än vanligt och de globala temperaturerna pressas upp. De senaste decennierna har dessa perioder blivit vanligare, till följd av klimatförändringarna.

Att värmen nu stiger pekar på att vi närmar oss en El Niño-period. Under dessa perioder ökar risken för extrema väderförhållanden och ytterligare globala värmerekord. 

Men forskare som The Guardian har pratat med pekar också på att temperaturrekordet slås trots att vi haft La Niña-förhållanden, vilket ger en föraning om vilka rekord som kan slås när El Niño slår till. 

Till följd av ökad avskogning parallellt med ökade utsläpp suger världshaven upp mer av utsläppen. Varmare hav leder till att saltvatten trycks högre upp mot polerna och spär på issmältningen. Marina värmeböljor kan också ha förödande effekter på det marina djurlivet och de tropiska korallreven.

Dela