”Vi behöver mer än läpparnas bekännelse, ICA”

”Om inte företag regleras politiskt kommer de fortsätta betrakta hållbarhet som någonting man pratar om och sedan struntar i”. Det skriver Lorentz Tovatt i veckans nyhetsbrev.

Redaktionen

create 2023-12-15 update 2023-12-15

fact_check Klimatgranskarens nyhetsbrev

Detta är en krönika från Klimatgranskarens nyhetsbrev. Prenumerera här!

I veckan har det återigen hänt en märklig sak som egentligen inte är så märklig: företag har lobbat för mer fossil verksamhet trots egna klimatmål om nollutsläpp i närtid. Så länge företags klimatlöften bara är läpparnas bekännelse så kommer vi behöva kraftfull politik.

Ska man bli förvånad eller inte? Givet att det är ett sådant ständigt tjat om att “omställningen är bra för näringslivet” och “nu är näringslivet den nya miljörörelsen” så borde man bli förvånad när 14 svenska VD:ar går ut och kräver mer fossilflygande – mitt under pågående klimattoppmöte.

Utspelet är rakt igenom horribelt. De kräver både en fördubbling av Arlandas kapacitet och en slopad flygskatt. Detta i ett land vars medborgare flyger fem gånger mer än det globala genomsnittet, på en nivå som är långt långt långt ifrån att vara hållbar.

Om man bortser från den rent klimatmässiga katastrof som en fördubbling av Arlanda skulle innebära så är det också pengar i sjön. Den extra kapaciteten behövs nämligen inte. Tvärtom – flygplatsen trafikeras till och med mindre nu än vad den gjorde för 20 år. Arlanda hanterar ungefär 100 000 färre starter och landningar per år än vad man har miljötillstånd för. Och man är långt ifrån att slå i taket på rusningstiden. Maxkapaciteten på Arlanda är ca 90 starter och landningar per timme. Inte en enda gång åren innan pandemin kom Arlanda upp i över 73 starter och landningar per timme.

Det är förstås anmärkningsvärt att 14 VD:ar från stora svenska bolag går ut med sådana här krav. Så vi kollade närmare på en av dem, ICA:s VD. ICA har nämligen som mål att nå netto noll utsläpp i den egna verksamheten år 2030. ”ICA arbetar för att fortsätta minska utsläppen från transporter, butiker, apotek, kontor och lager så mycket som möjligt”, kan vi läsa.

Ändå skriver ICA:s VD Nina Jönsson under utspelet. Det är förvånande. Men det kanske inte borde vara. Mönstret känns ju igen. Klimatgranskaren har ju tidigare avslöjat liknande hyckleri från exempelvis Pågen. Fina formuleringar om förnybar energi i bolagets hållbarhetsrapport samtidigt som VD:n lobbar för mer fossilgas och kärnkraft.

Många företag ser på hållbarhet och klimat som något man pratar om men sedan struntar i. Något man skriver i en hållbarhetsrapport, som sen läggs i en byrålåda. Något som en VD uppenbarligen kan skita helt i.

Därför krävs politiska åtgärder. Företag behöver regleras så att de helt enkelt måste minska sina utsläpp.

Annars kommer hållbarhet fortsätta vara just läpparnas bekännelse.

Lorentz Tovatt, Klimatgranskaren
Dela