WWF om miljöministerns uttalande: ”Skrämmande”

Bild: från regeringens hemsida.

”Utsläppen minskar nu”. Frågetecknen hopar sig efter miljöministerns märkliga svar på en journalistfråga. Särskilt eftersom svaret går emot det som står i regeringens egen budget.

Sven Elander

create 2023-11-14 update 2023-11-14

Det var på en journalistfråga under dagens pressträff om Tidöpartiernas nya klimatöverenskommelse som miljöministern gav det mycket oväntade svaret om Sveriges utsläpp.

Så här lät det:

Journalisten: ”När börjar utsläppen att minska?”

Miljöministern: ”Ja, utsläppen minskar nu, exempelvis. De minskar hela tiden”.

Svaret väckte en hel del frågetecken eftersom regeringen själva konstaterar i sin budget från september i år att utsläppen tvärtom väntas öka som ett resultat av regeringens egen politik.

Miljöorganisationen WWF har reagerat starkt på uttalandet.

– Det som har störst betydelse för att bromsa klimatförändringarna är hur snabbt vi kan minska utsläppen. Varje ton koldioxid vi släpper ut bidrar till uppvärmningen. Det är därför anmärkningsvärt och skrämmande att klimat- och miljöministern inte kan svara på en direkt fråga om när utsläppen i Sverige ska börja minska, säger David Mjureke, klimatexpert på WWF Sverige, i ett pressmeddelande.

WWF ställer sig också kritiska till beskedet om att regeringen nu kommer köpa utsläppsutrymme från andra EU-länder som en strategi för att nå de mål man annars inte tror sig kunna nå.

–Det vore ett stort misstag om regeringen gör Sverige beroende av att köpa utsläppsutrymme av andra EU-länder för att klara sina klimatåtaganden. Vi vet inte om det kommer att finnas utsläppsutrymme att köpa eller vad det kan komma att kosta, säger David Mjureke.

–Det är tydligt att regeringen inte tror på att deras egen klimatpolitik når de nationellt uppsatta klimatmålen. Därför har de gett i uppdrag till miljömålsberedningen att se över klimatmålens struktur och öppnar upp möjligheten att köpa utsläppskrediter från andra EU-länder. Det är beklagligt att regeringen väljer att göra detta snarare än att satsa på företag i Sverige, säger Martin Wadmark, politisk sakkunnig på WWF.

Frågetecknen hopar sig, problemen skjuts på framtiden och ambitionsnivån fortsätter sänkas. Nåväl, det är trots allt bara mänsklighetens stora ödesfråga det handlar om.

Dela