WWF:s besvikelse: ”Regeringen måste hantera klimatfrågan som den brännande ödesfråga den är”

Photo by koushik das on Unsplash

Idag presenterade regeringen den klimathandlingsplan som utlovats sedan länge. Innehållet fick aktörer i klimatfrågan, däribland WWF, att rasa.

”Den politik som regeringen genomfört hittills och den som presenterats i klimathandlingsplanen innebär att Sveriges utsläpp kommer att öka kommande år. Det är graverande” sägerer WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind i ett pressmeddelande.

Jorunn Fagerström

create 2023-12-21 update 2023-12-21

Gång efter annan har regeringen duckat frågor om konkret miljöpolitik med hänvisningar till sin klimathandlingsplan. Den har låtit vänta på sig. När den idag efter påtryckningar presenterades var det en kalldusch för alla med engagemang i klimatfrågan.

En som reagerade starkt var WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind. ”Regeringen måste hantera klimatfrågan som den brännande ödesfråga den är” säger han i ett pressmeddelande idag.

I ett inlägg på plattformen X kritiserar han den graf över utsläppsminskningar som regeringen visar upp på presskonferensen. En graf över Sveriges utsläpp hade visat en tragisk sanning: Utsläpp som ökar för första gången på 20 år.

Grafen som presenteras visar istället en nedåtgående trend. För att få till detta har man gjort flera manövrar. Man har valt att inkludera utsläppsminskningar utomlands, man köper sig helt enkelt fri. Detta tydliggjordes inte på pressträffen utan står bara i det finstilta.

Bild från Regeringens klimathandlingsplan

Gustaf Lind kritiserar även att grafen, på lösa grunder, utgår ifrån att reduktionsplikten höjs igen efter sänkningen 2024-2026. Dessutom har man inte överhuvudtaget räknat med effekterna av skattesänkningar på fossila drivmedel.

WWF påpekar att Sverige inte minskar sina utsläpp i den takt som krävs för att nå juridiskt bindande klimatåtaganden gentemot EU. Och det kan bli dyrt. ”I slutändan kommer det att vara skattebetalarna som får stå för notan, eftersom alla länder som inte uppnår sina klimatåtaganden måste böta” säger Gustav Lind.

David Mjureke, klimatexpert på WWF, stämmer in i kritiken;

”Vi befinner oss i det avgörande årtiondet för klimatet när de globala utsläppen måste halveras, om vi ska kunna undvika katastrofala klimatförändringar. Sverige skulle kunna visa vägen men i stället väljer regeringen att presentera en klimathandlingsplan som ökar utsläppen och fossilbränsleanvändningen. Vilken signal tror regeringen att det sänder till omvärlden i den ödesstund vi befinner oss?”

Dela