114 forskare varnar: 370 % ökning av värmerelaterade dödsfall förväntas

Photo by Gyan Shahane on Unsplash

524,9 miljoner fler människor med osäker tillgång till mat. Värmerelaterade dödsfall ökar med 370 %. Ökning av smittorisk för denguefeber med 37 %. Detta är vad 114 världsledande forskare i the Lancet förutspår kommande decennier till följd av nuvarande temperaturökning.

Jorunn Fagerström

create 2023-11-16 update 2023-12-03

Klimatfrågor annonseras ofta med en vädjan om att ”tänka på barnbarnen”. Siffrorna som presenteras i The Lancet Countdown, tidningens årliga rapport om klimatförändringarnas hälsoeffekter, vittnar om att sådan långsiktighet inte krävs för att motivera klimatmedvetenhet.

Mellan 1990 och 2000 ökade antalet värmerelaterade dödsfall i gruppen över 65 år med 85 %. Detta är glädjesiffror jämfört med den dramatiska ökning som förutspås. Temperaturökningen på 2 grader som förväntas kommande decennier skulle enligt forskarna ge en ökning på 370 % av det totala antalet värmerelaterade dödsfall.

Konsekvenserna är stora även för människor med mindre uttalad skörhet. 490 miljarder arbetstimmar gick enligt rapporten förlorade på grund av värme år 2022. Med 2 graders uppvärmning beräknas siffran stiga med 50 %.

Rapporten genomsyras av forskarnas frustration, gränsande till sorg. Återkommande varningar om enormt mänskligt lidande har inte gett resultat. I rapportens sammanfattning skriver forskarna att ”2022 varnade the Lancet Countdown för att människors hälsa är avhängig fossila bränslen och betonade möjligheten till att tillsammans genomföra förändringar för att tackla den pågående klimat-, energi-, levnadskostnads- och hälsokrisen för mänsklighetens välbefinnande. Det här årets rapport hittar få tecken till sådana förändringar”.

Dela