118 länder på COP28: Förnybar energi ska trefaldigas

Photo by Michael Foertsch, Wikimedia

Historisk överenskommelse på COP28 om trefaldigande av förnybar energi och fördubbling av tempot i energieffektiviseringar till år 2030. 118 länder, däribland Sverige, har slutit sig till överenskommelsen med konkreta siffror och tydlig deadline.

Jorunn Fagerström

create 2023-12-06 update 2023-12-06

Mycket står på spel under FN:s klimatmöte pågående COP28 i Dubai. Valet av oljebossen Sultan Ahmed al Jaber som ordförande upplevdes av många som illavarslande. Politiska maktspel och ekonomiska egenintressen försvinner inte magiskt ur ekvationen trots akut klimathot.

Global Renewables and Energy Efficiency Pledge som presenterades 2 december var därför på många sätt en positiv överraskning. I överenskommelsen enades 118 länder om att innan 2030 trefaldiga världens produktion av förnybar energi till 11 000 GW. Tempot i energieffektiviseringar ska fördubblas till 4 % årligen. Man uppger att arbetet kommer följas upp löpande. Bland annat ska årliga rapporter tas fram tillsammans med International Energy Agency (IEA) och International Renewable Energy Agency (IRENA).

2,3 miljarder euro från EU-budgeten ska investeras i energiomställningen kommande två år. Sista punkten i dokumentet är det fetmarkerade målet om att uppmana fler länder till att ansluta sig till överenskommelsen.

Dela