Avslöjar: Moderaterna röstar oftast med extremhögern i klimatfrågan

Photo: News Øresund - Johan Wessman

När det gäller klimatfrågan röstar Moderaterna oftast på samma sätt som extremhögern i Europaparlamentet. Det visar en granskning av över 2 000 omröstningar under mandatperioden. 

Redaktionen

create 2024-06-01 update 2024-06-01

Moderaterna har hög svansföring i EU-parlamentet när det gäller klimatfrågan. I partiets valmanifest påstår man sig stå bakom EU:s antagna klimatmål, och att EU till 2050 ska EU bli klimatneutralt. På pappret är skillnaden alltså stor mot högerextrema partier som exempelvis SD, som vill riva upp klimatmålen och motsätter sig nästan alla klimatförslag som kommer upp i EU.

Men i verkligheten visar det sig att Moderaterna står betydligt närmare extremhögern än vad man vill ge sken av. Klimatgranskaren har jämfört hur svenska parlamentariker röstat när det gäller EU:s så kallade ”gröna giv”, alltså frågor som handlar om EU:s ambitionsnivå inom klimatpolitiken. Totalt har vi gått igenom över 2 000 enskilda omröstningar i parlamentet.

Resultatet visar att Moderaterna i en majoritet av fallen röstar på samma sätt som ECR (där SD sitter tillsammans med bland andra polska Lag och Rättvisa) och ID (Italienska Legas och franska Front Nationals partigrupp). I 57-59 procent av fallen röstar de moderata ledamöterna som ECR och i 52-54 procent som ID.

Några exempel:

Moderaterna har tillsammans med extremhögern röstat nej till att ta bort fossilgas från listan över investeringar som ska anses hållbara (EU:s så kallade taxonomi).

Moderaterna har tillsammans med extremhögern röstat nej till en ambitionshöjning av utsläppsminskningen inom utsläppshandeln, det vill säga av utsläppen inom industrin ett förslag om fasta mål för hur mycket mer utsläppen ska minska per år (från 4,2 procent per år 2021 till 5,1 procent per år 2030).

Moderaterna har tillsammans med extremhögern röstat nej till att fasa ut fri tilldelning av utsläppsrätter till industrin till 2030, och fasa in klimattullarna fullt ut till samma årtal.

Moderaterna har tillsammans med extremhögern röstat nej att avsluta fri tilldelning av utsläppsrätter för flyget 2025 istället för 2027.

Moderaterna har tillsammans med extremhögern röstat nej till att skärpa EU:s klimatmål till 2030 till år 60 procent.

Moderaterna har tillsammans med extremhögern röstat nej till den så kallade naturrestaureringslagen, som syftar till att restaurera skadad natur för att bland annat nå klimatmålen.

Den sammantagna bilden visar att Moderaterna gärna talar sig varma för EU:s klimatmål, men i praktiken oftast röstar nej till åtgärder för att klara målen. I stället allierar sig Moderaterna i allt högre grad med krafter långt ute på högerkanten.

Photo: News Øresund – Johan Wessman

Dela