Barnläkarföreningen om klimatkrisen: ”Mycket stor oro inför framtiden”

Photo by Lars Plougmann on WikiMedia

”Om vi värnar våra barns hälsa måste vi växla upp klimatarbetet”. Detta menar företrädare för Barnläkarföreningen. ”Vi förväntar oss att regeringen lyssnar till oss och delar vår oro”

Jorunn Fagerström

create 2023-12-07 update 2023-12-07

I en debattartikel i Göteborgsposten uttrycker svenska barnläkare stark oro för hur klimatförändringar och miljöförstöring påverkar barns hälsa. Ett perspektiv som de menar är underrapporterat i media och där tydlig information från våra myndigheter saknas.

Läkarna varnar för att klimatförändringarna ger hälsoeffekter som för tidiga födslar, uttorkning, ökning av vissa infektionssjukdomar, ökad svårighetsgrad av allergier och astma, psykisk ohälsa samt lungpåverkan av luftföroreningar. Barn är mer känsliga än vuxna för klimatförändringarnas hälsorisker. Bland annat har man sett att barns höga andningsfrekvens och små lungor ger en särskild utsatthet för förorenad luft, enligt Naturvårdsverket. ”Dessutom kommer de att leva med följderna av klimatkrisen under hela sin livstid” skriver läkarna och menar att beslutsfattare bör ta med barnrättsperspektivet till förhandlingarna på COP 28 i Dubai.

Barnläkarföreningen har även skickat ett öppet brev direkt till regeringen, berörda ministrar, beslutsfattare och journalister. I brevet ställs tydliga krav på att makthavarna gör ”allt som står i deras makt” för att minska utsläpp av växthusgaser och global uppvärmning. Man hänvisar till barnkonventionen och menar att barnets bästa inte ses till i en värld med omfattande miljöförstörelse: ”Det gäller våra barn och ungas hälsa, idag och imorgon”.

Dela