Brevet avslöjar nytt klimatsvek – Sverige inte längre pådrivare

Regeringens historiska omsvängning: avstår att skriva under ett brev om krav på ambitiösa klimatmål i EU. Nu är det svart på vitt att Sverige lämnat den grupp av mer ambitiösa EU-länder som vi tidigare tillhört.

Lorentz Tovatt

create 2024-01-26 update 2024-01-26

I ett brev vädjar elva av EU:s medlemsländer om att unionen ska anta mer ambitiösa klimatmål framåt. Hela norra EU skriver under brevet – men inte Sverige.

EU ska strax inleda ett omfattande arbete med att uppdatera klimatpolitiken och inte minst börja arbetet med nya klimatmål för år 2040. Det är inför detta arbete som regeringar från elva av de mest ambitiösa EU-länderna nu hör av sig till EU-kommissionen med en gemensam vädjan: lyssna på forskningen och sätt ambitiösa mål.

Brevet är underskrivet av Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Österrike, Finland, Irland, Luxemburg, Portugal och Bulgarien. Länderna känns igen som en grupp som ofta driver på utvecklingen inom EU och vill ha högre ambitioner. 

Till gruppen brukar ytterligare ett namn alltid läggas till: Sverige. Men nu saknas Sveriges underskrift på brevet, vilket utgör en historisk omsvängning i den svenska politiken. Sverige har nästan alltid tillhört de länderna som ligger längst fram men sällar sig nu till de som strävar bakåt.

Omsvängningen ter sig särskilt märklig i och med att EU allt som oftast lyfts upp av klimatminister Romina Pourmokhtari och statsminister Ulf Kristersson som viktigare och viktigare för att bekämpa klimathotet.

Bild: Rappos

Dela