Budgetchocken: Utsläppen kan öka med 9,8 miljoner ton

Det är inget budskap som regeringen basunerar ut på pressträffar. Men det finns i budgeten för den som letar. Utsläppen kan öka med ofattbara 9,8 miljoner ton med regeringens politik.

Sven Elander

create 2023-09-20 update 2023-09-20

Regeringen är enligt lag skyldig att redovisa effekterna av sin egen klimatpolitik. Det gör man också, även om det krävs lite letande för att hitta analysen:

”Till följd av beslut som fattats mellan den 1 juli 2022 och 1 juli 2023, beräknas utsläppen öka med 5,9–9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2030 men minska på lång sikt med upp till 1,8 miljoner ton till 2045 jämfört med vad som framgick i förra årets redovisning.”

Det är en fullkomligt makalös uppgift som uttrycks på torrt tjänstemannaspråk. För att få lite perspektiv på siffrorna: Sveriges totala utsläpp var 48 miljoner ton koldioxid 2022. Den kommande ökningen motsvarar alltså mer än 10, kanske så mycket som 20 procent av Sveriges totala årliga utsläpp.

Detta i ett läge då utsläppen snarare behöver minska kraftigt för att vi ska ha en chans att nå klimatmålen. WWF konstaterade förra året att utsläppen skulle ha behövt minska med 20 procent för att Sverige skulle göra sin del för 1,5-gradersmålet.

I ett läge när vi behöver spurta för att nå målet lägger regeringen en budget som tar oss i expressfart åt fel håll.

 

Dela