Domen: Regeringen missar klimatmålet med 11 miljoner ton

Klimatminister Romina Pourmokhtari. Bild: SVT:s 30 minuter

Regeringens egen expertmyndighet Naturvårdsverket varnar nu för att regeringen missar klimatmålet till 2045 med hela 11 miljoner ton. Rakt emot regeringens egna talepunkter.

Redaktionen

create 2024-04-12 update 2024-04-12

Regeringen upprepar påståendet som ett mantra. Statsministern har själv sagt det. ”Klimathandlingsplanen pekar ut en tydlig väg till nettonollutsläpp år 2045”.

Men det stämmer inte. Inte på långa vägar. Tidigare i år underkändes uttalandet av klimatpolitiska rådet. ”Påståendet är missvisande och brister i saklighet” konstaterade experterna i rådet då.

Nu underkänns påståendet igen – av regeringens egen expertmyndighet.

Med regeringens beslutade åtgärder återstår ett gap ned till noll som motsvarar åtminstone 11 miljoner ton koldioxid år 2045, och skillnaden minskar endast marginellt om även planerade åtgärder räknas in, skriver DN som har träffat Naturvårdsverket för att prata om myndighetens underlag till regeringens årliga klimatredovisning.

Men det är inte bara målet till 2045 som missas. Naturvårdsverket bedömer att regeringen missar samtliga etappmål också.

– Vi har tittat på alla nationella klimatmål till 2030, 2040 och 2045 och på vårt åtagande gentemot EU till 2030. Vi har även tittat på hur utvecklingen går inom markanvändningssektorn. Resultatet är att vi når inte når något av dessa mål, säger Sara Almqvist, chef för klimatanalysenheten på Naturvårdsverket till DN.

Nu har alltså regeringens klimatplan och dess påstådda effekt underkänts både av det egna expertrådet och den egna expertmyndigheten. Under normala omständigheter hade det varit svårt för ansvarigt statsråd att sitta kvar efter ett sådan fullständigt misslyckande. Men statsrådet är fast besluten om att fortsätta.

Dela