EU-lagen som ska ge hållbar produktion – Sverige blockerar

Bild: Regeringskansliet.se

CSDDD är EU-lagen som ska få EU:s storföretag att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter. Men Sverige är ett av få länder som motsätter sig lagen. Detta trots att flera svenska storföretag, såsom Ikea och Volvo, välkomnar den.

Jorunn Fagerström

create 2024-02-27 update 2024-02-27

I en globaliserad värld får stora företag en allt viktigare roll. När företag har miljontals anställda, förfogar över stora delar av planetens resurser och besitter enorma förmögenheter är de i många fall starkare aktörer än stater.

Storföretagens produktionskedjor påverkar då ofrånkomligen arbetsvillkor, utsläpp och miljöförstöring. Detta är en internationell angelägenhet. Och EU har kommit med ett internationellt svar: CSDDD, eller The Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Lagen beskrivs i Financial times som ”en av EU:s mest ambitiösa ansträngningar för att höja standarden i länder utanför EU såväl som inom medlemsstaterna”. Ett gemensamt ramverk ska säkerställa företags skyldighet att visa “tillbörlig aktsamhet” i sin verksamhet och följa internationell lagstiftning gällande miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Men Sverige ställer sig inte bakom lagförslaget. Närings- och energiminister Ebba Busch förklarade i EU-parlamentet att man vill ”minska den administrativa bördan för företagen”. Som Oxfam Sverige påpekat nämnde ministern inte ett ord om miljö eller mänskliga rättigheter.

Det blir väl bra för Sveriges näringsliv? Inte nödvändigtvis. Flera av de största svenska storföretagen stöttar lagförslaget. I ett brev till näringsminister Ebba Busch från bland annat Ikea, Volvo, Axfood, Lidl, Telia och Ericsson tar man tydlig ställning för CSDDD.

”Direktivet har potential att etablera en gemensam spelplan och förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter” säger Kristina Areskog Bjurling, Axfoods gruppchef för hållbarhet.

Ett liknande brev har skrivits av nordiska företag, bland annat Lindex och Nokia. ”Som nordiska företag ser vi att det finns ett kritiskt behov av att företag spelar sin roll i att hantera de globala utmaningarna inom miljö och mänskliga rättigheter”. Mycket tyder på att en oreglerad spelplan för storföretag skapar ekonomisk osäkerhet.

Att kasta klimat och mänskliga rättigheter överbord till förmån för Sveriges ekonomi vore problematiskt. Symbolpolitiska dråpslag mot såväl hållbarhet som ekonomi är mer än så.

Dela