Flygskatten fungerar – därför vill fossilindustrin ta bort den

Foto: Josue Isai Ramos Figueroa, Unsplash 

Företag som tjänar pengar på flyg kampanjar mot flygskatten i allt högre tonart. Problemet? Den fungerar.

Sven Elander

create 2024-03-11 update 2024-03-11

Flygandet i Sverige minskar på bred front. Det är goda nyheter för klimatet, eftersom flyg är bland det mest utsläppskrävande du kan ägna dig åt som privatperson.

Men det är dåliga nyheter för de delar av näringslivet som tjänar pengar på att fossilflyget kan fortsätta. Just nu pågår därför en kraftfull PR-offensiv för att ta bort den svenska flygskatten från ett antal aktörer. Strax före jul krävde 14 VD:ar på DN Debatt att flygskatten skulle bort för att ”locka fler flyglinjer till Sverige”. Nyligen beklagade sig Ryan Air för att man tvingats lägga ner flera linjer i Sverige och i dag skriver Svenskt Näringsliv så här i Expressen:

”Trots kraftig kritik infördes flygskatten 2018. Sedan dess har svenska flygplatser mist många direktlinjer till andra länder. Enligt en undersökning från Visit Sweden minskade tillgängligheten mätt i antalet flyg och flyglinjer till och från Arlanda och utlandet med hela 25 procent mellan 2018 och 2023”.

Flygskatten har alltså lett till en minskning av antalet flyglinjer till Sverige. Samtidigt visar siffror att det framför allt är affärsresorna som har minskat. Forskare talar om en ”permanent beteendeförändring” där företag har fler möten digitalt.

Det flygs alltså mindre nu än innan pandemin, och flygskattens motståndare tycks mena att flygskatten är en av orsakerna till detta. Den fungerar alltså så som det var tänkt. Den stärker incitamentet till att ta bort onödiga flygresor.

När flygskatten infördes visade en regeringsutredning att den kunde minska utsläppen med upp till 180 000 ton årligen. Samtidigt står flygbränslebolagens omställningsarbete och stampar. Bränslet är fortfarande till 99,4 procent fossilt och bolagen klarar inte ens av att blanda in 0,8 procent biobränsle, vilket är det lagstadgade kravet. 

Idén om att minska flygets utsläpp via massiv inblandning av biobränsle är helt enkelt inte realistisk. I en stor forskarrapport som nyligen publicerades av forskare vid Chalmers och KTH tittade man på just nya tekniker för att bekämpa flygets utsläpp. Läsningen är dyster, två av slutsatserna är nämligen att varken biodrivmedel eller elflyg har särskilt stor möjlighet att i närtid minska utsläppen. Biodrivmedel leder nämligen till extra skadliga klimateffekter på hög höjd och är dessutom en bristvara. Elektrifiering är svårt eftersom det krävs en så hög energitäthet för att lyfta ett flygplan. Här spås tekniska genombrott först om 25-30 år.

Det enda sättet att varaktigt minska flygets utsläpp är med andra ord att minska antalet flygresor. Just det som flygskatten gör. Det må vara dystert för företag som tidigare tjänat pengar på flyg, men för planeten och de människor som bor på den är denna utveckling rentav livsnödvändig.

 

Foto: Josue Isai Ramos Figueroa, Unsplash

Dela