ICA-VD:ns flygartikel går emot egna klimatpolicyn

ICA-gruppens VD Nina Jönsson, Foto ICA

ICA:s VD kräver slopad flygskatt och åtgärder för ökat flygande. Samtidigt har ICA som mål att nå netto nollutsläpp 2030. Hur går det ihop?

Sven Elander

create 2023-12-13 update 2023-12-13

ICA har som mål att nå netto noll utsläpp i den egna verksamheten år 2030. Det betyder att ”ICA arbetar för att fortsätta minska utsläppen från transporter, butiker, apotek, kontor och lager så mycket som möjligt”. ICA uppmanar också de egna kunderna att handla mer grönt. Målet är att halvera utsläppen från kundernas livsmedelsinköp.

Med tanke på detta mycket tydliga ställningstagande var det många som höjde på ögonbrynen över att ICA:s VD Nina Jönsson, tillsammans med 13 andra VD:ar, skrev en debattartikel i måndags med krav på slopad flygskatt och en kraftig utbyggnad av Arlanda.

Konsekvensen av dessa åtgärder skulle vara ett rejält ökat flygande, och rejält ökade utsläpp. Det är också tydligt i artikeln att ökat flygande är själva syftet. Och eftersom det är välkänt att några ”fossilfria flygplan” inte lär komma förrän om flera decennier så kommer detta de facto göra det mycket svårare att uppnå klimatmålet till 2030.

Klimatgranskaren har ställt tre frågor till ICA:s VD med anledning av flygartikeln.

1. Vilket år bedömer ICA att merparten av alla flygplan på Arlanda kommer vara ”fossilfria”?

2. Hur går det ihop med ICAs egna klimatmål om nettonutsläpp 2030 att samtidigt driva frågan om ökat flygande?

3. Vilken signal sänder det till omvärlden att ICA, mitt under pågående klimattoppmöte, driver på för ökat flygande? 

Svaret kom från ICA:s pressansvarige Gabriella Ohlzon:

Att en omställning till fossilfritt flyg sker så snart som möjligt är självklart en viktig fråga för ICA men vi är ödmjuka inför att det kommer att ta tid. Samtidigt så ser vi ett behov av att rätt förutsättningar för affärsflyg finns även i Sverige. Inom ICA försöker vi minska antalet tjänsteresor genom att ha digitala möten och när vi reser så försöker vi i första hand att göra det med tåg.

Det är ett svar som snarare väcker ännu fler frågor:

Varför uppmanar ICA sina egna anställda att välja tåg före flyg, om man samtidigt vill gynna flyget och låta Arlanda växa med fler flygresor och ökade utsläpp?

Varför skriver ICA:s VD i debattartikeln att det är fossilfria flygplan som kommer trafikera Arlanda, när man rimligen måste känna till att detta ligger flera decennier fram i tiden?

Och varför tycker Sveriges ledande livsmedelsföretag att det är rimligt att gå ut och opinionsbilda för ökat flygande mitt under ett klimattoppmöte?

Dela