Förbränningsmotorn överlevde Tysklands och EU:s bildeal

Foto: Unsplash

Slutligen klubbas lagen som förbjuder fossilbilar 2035. Efter veckor av förhandlingar mellan EU-kommissionen och Tyskland har nu klubban fallit. Men vad innebär överenskommelsen mellan bilnationen och EU?

Joakim Söder

create 2023-03-28 update 2023-03-28

Efter veckor av förhandlingskrig mellan EU-kommissionen och bilnationen Tyskland är parterna överens. Förbränningsmotorn ska kunna leva vidare efter år 2035. EU:s lagstiftare hade tidigare enats om att i princip förbjuda produktion av andra bilar än elbilar. Men när Liberalernas tyska systerparti gått dåligt i opinionen bestämde de för att frågan skulle bli en kabinettsfråga i den tyska regeringen. 

Partiet krävde undantag för så kallade e-bränslen, ett syntetiskt substitut till bensin och diesel, som går att använda i förbränningsmotorer. Ett kraftigt kryphål för fortsatta utsläpp, varnar experter, ett måste för teknikneutralitet, menar Tysklands liberala transportminister. 

Landet svängde, och det svenska ordförandeskapet drog bort frågan från dagordningen, vilket Klimatgranskaren tidigare rapporterat om. Snabbt fick Tyskland stöd av andra länder, och ett tag såg konflikten svårlöst ut. 

Men i lördags kom vit rök från EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans.

Vad betyder dealen?

Timmermans är nog medvetet teknisk när han hänvisar till “recital 11”. Men vad betyder det, undrar nog de flesta? 

När EU:s lagstiftare enats fanns det en icke-bindande öppning för e-bränslen. Detta var ett krav från det tyska liberala partiet FDP, vilket gick igenom och partiet nöjde sig. När partiet sedan svängde var det just med hänvisning till att denna öppning inte var juridiskt bindande. De ville ha löften från kommissionen om att den icke-bindande texten skulle få bindande komplement. 

Kommissionen, som varit motståndare till detta kryphål, har nu gått Tyskland tillmötes. Alltså kan lagen klubbas, vilket nu skett. 

Men tillbaka till “recital 11”. Denna icke-bindande text (se nedan) ber kommissionen att återkomma med ett förslag för hur bilar som uteslutande kör med CO2-neutrala bränslen ska kunna få fortsätta produceras. Detta har nu kommissionen lovat. Exakt hur detta kommer utformas återstår att se. 

Två möjliga vägar

Just nu förhandlas Euro 7-klassningen, vilket är ett EU-system som ställer krav på utsläpp från avgasrör, däck och bromsar och rör inte bara utsläpp av koldioxid. Det är utifrån denna klassificering som kommuner inför olika miljözoner, men systemet reglerar även bilföretag. 

Ett nytt tillägg till den Euro-klasserna skulle kunna presenteras av kommissionen, men det sannolika är i form av en delegerad akt till lagen som klubbades idag. Delegerade akter får kommissionen lägga fram och dessa förhandlas inte av parlamentet eller ministerrådet, utan de två lagstiftarna kan enbart stoppa dem i sin helhet. 

Förbränningsmotorn lever vidare

Andra EU-länder har välkomnat kommissionens svängning.

– Nya förbränningsmotorer kommer kunna säljas efter 2035, sa Tjeckiens premiärminister igår

Och det är sant. Men bara om de körs uteslutande på CO2-neutrala bränslen. Hur detta ska efterföljas av medborgare och medlemsländer återstår att se. En bil kan nämligen fortsatt tankas med fossila bränslen. Dessutom är e-bränslen extremt energikrävande att producera. Det krävs fyra gånger så mycket energi att producera bränslet än att bara köra bilen på el. 

Bara Italien och Polen röstade nej till lagen, medan Bulgarien och Rumänien lade ner sina röster.

Recital 11
Dela