Forskare varnar: Gravida kvinnor och spädbarn särskilt sårbara för klimatförändringar

Photo by MI PHAM on Unsplash

Gravida kvinnor och spädbarn är särskilt sårbara för klimatförändringar. Ändå är kunskapsnivån kring detta anmärkningsvärt låg. Det varnar forskare från Sverige, USA och Afrika för. Forskarna menar samtidigt att regeringar och internationella organisationer måste göra mer för dessa grupper i klimatfrågan.

Jorunn Fagerström

create 2024-01-05 update 2024-01-05

Värmeböljor, infektionssjukdomar, extremväder och minskad tillgång till mat är extra förödande för gravida kvinnor och spädbarn. Nu måste krafttag tas från makthavare för att skydda denna grupp. Det skriver forskare i global hälsa, barnmedicin, miljövetenskap, gynekologi och obstetrik i en sammanställning av kunskapsläget i frågan i tidskriften IOPscience. Forskarna, från Sverige, USA och Uganda, lyfter att kunskapsnivån kring denna allvarliga fråga är mycket låg.

De belyser även att man i nuläget inte har anpassat samhället för att gravida och spädbarn ska klara effekterna av klimatförändringarna. Vid extremväder behöver dessa grupper få tillgång till rätt sjukvård. När jordbruket inte ger förväntad avkastning till följd av torka, översvämningar eller andra klimatrelaterade kriser har man sett skrämmande tillväxthämning hos spädbarn. Forskarna efterlyser därför mer riktade insatser till gravida och spädbarn vid brist på livsmedel i klimatkrisens spår.

I särskilt utsatta områden menar forskarna att klimatförändringarnas effekter är så allvarliga för barns utveckling att många barn riskerar att inte utvecklas normalt. De anser därför att en plan bör finnas för skolgång anpassad till dessa barn.

Det påpekas att förutsättningarna för att hantera klimatförändringarna skiljer stort mellan olika länder. Forskarna påpekar dock att inget land i världen idag kan erbjuda en hälsosam barndom i en hälsosam miljö.

Dela