Försökte få medier att ändra ”felaktig” rubrik

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Miljöministerns stab har i två dagar riktat hårda påtryckningar mot tidningen Altinget att ändra vinkeln på en nyhetsartikel om klimatmålen. Men varken rubriken eller artikeln innehåller några felaktigheter.

Sven Elander

create 2023-10-21 update 2023-10-21

I onsdags presenterades resultatet av den utredning om klimatpolitiken och klimatmålen som ekonomen Johan Hassler genomfört ensam, i expressfart och helt utan stöd av sakkunniga.

Hassler föreslår att klimatmålen ska göras om, både målet till 2030 och 2045. Det skarpa målet för minskade utsläpp från transporter ska tas bort, och ersättas av ett som enbart fokuserar på elektrifiering.

Men det var absolut inte den vinkel som miljöministern ville ha. Nej, ministern hade önskat sig en rapportering som handlade om att målen istället ska ”skärpas”. Problemet är bara att ingen, vare sig utredaren eller någon från regeringens stab, har kunnat tala om precis hur denna skärpning ska se ut.

Men det stannar inte där. Altinget rapporterar nu om hur ministerns närmsta medarbetare under flera dagars tid har utövat hårda påtryckningar mot tidningens redaktion att ändra artikeln, trots att den inte innehåller några formella fel utan endast har ”fel” vinkel.

Så här skriver tidningens chefredaktör Sanna Rayman:

”Av allt att döma frontalkrockade artikeln med klimatdepartementets kommunikationsplan. I två dagar krävde man att vi skulle ändra vår rubrik. Per telefon, per mejl, per sms – i upprörda och känslosamma ordalag. Någon timme före pressträffen, hörde departementet åter av sig och begärde att Altinget skulle publicera en rättelse innan utredningspresentationen klockan 14 och förklarade att:

”Det som är nyheten idag är att samtliga klimatmål föreslås vara kvar. Till och med 2030-målet för transportsektorn föreslår John Hassler ska behållas.”

Vi svarade då – och vi vidhåller också nu – att så kan vi inte med bästa vilja beskriva förslagen i Hasslers rapport. Departementets förslag på nyhetsvinkel är inte rimlig, oavsett vad man tycker om ordet slopa. Vad som är nyheten i dag – och alla andra dagar – är en journalistisk fråga som avgörs redaktionellt.”

Tänk om miljöministern och hennes medarbetare skulle lägga denna energi på att försöka sänka utsläppen istället?

Dela