Gigantiskt isberg lossnar från Antarktis – Sverige fortsätter ”bulka”

Foto: Derek Oyen, unsplash 

Ett isberg sex gånger större än Manhattan har lossnat från Antarktis. Den allt snabbare avsmältningen oroar forskare. Samtidigt fortsätter Sverige att ”bulka”, och driver en politik som i praktiken skyndar på issmältningen ännu mer.

Sven Elander

create 2024-05-27 update 2024-05-28

Ett gigantiskt isberg, över sex gånger så stort som hela Manhattan i New York, har brutit sig loss från Antarktis is. Isberget som mäter hela 380 kvadratkilometer lossnade för en vecka sedan, den 20 maj, och har fått namnet A-83 av forskare. Enligt experter är den här typen av kalvning ett av de mest illustrativa tecknen på global uppvärmning.

Takten på issmältningen har ökat under de senaste årtiondena, och det gäller både för nordpolen och sydpolen. Både på Grönland och Antarktis smälter isarna snabbare än vad forskarna tidigare räknat med. Det rör sig om tusentals miljarder ton is. Isförlusten på Grönland har varit sex gånger så snabb de senaste tio åren jämför med på 1990-talet. Motsvarande siffra för Antarktis är tre gånger så snabb, enligt SMHI.

Utöver att det krympande istäcket vid polerna leder till stigande havsnivåer så riskerar det i sig självt att skynda på klimatförändringarna. Mindre is och mer vatten innebär att solljus i lägre utsträckning reflekteras ut från jorden, och i stället absorberas av världshaven.

Samtidigt fortsätter Sverige att ”bulka” och ”lägger på sig” mer utsläpp, som i ökad utsträckning bidrar till den globala temperaturökningen. Men kanske kommer man i framtiden hitta på ett sätt att frysa ner de smältande isbergen igen. Det enda som krävs är att bygga en frysbox som är sex gånger större än hela Manhattan.

 

Foto: Derek Oyen, unsplash

Dela