Historiskt: Land fälls för att ha svikit klimatmålen

Photo by Michael Held on Unsplash

I en historisk dom fälls nu Schweiz för att inte ha gjort tillräckligt för att minska utsläppen. Domen kan påverka även Sverige, där regeringen kan få bakläxa för att driva utsläppsökande politik.

Lorentz Tovatt

create 2024-04-09 update 2024-04-09

Europadomstolen har nu meddelat beslut i en rad klimat-mål. Det mest spektakulära beslutet rör den stämning som en grupp äldre kvinnor gjort mot den schweiziska staten för att inte ha gjort tillräckligt för att minska utsläppen. De beskriver sig som mer utsatta för klimatförändringar än andra.

Här valde Europadomstolen att fälla Schweiz, med motiveringen att det kränker kvinnornas mänskliga rättigheter att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder mot klimatförändringarna. Det rapporterar SVT. Samtidigt valde domstolen att avvisa ett annat mål som gällde Sverige och 32 andra stater.

Men det historiska beslutet om att fälla Schweiz kan ändå påverka Sverige och den svenska regeringen, rapporterar DN. Domen kan nämligen påverka nationell lagstiftning i Europarådets alla 46 länder. Den kan också bli vägledande för liknande fall i nationella domstolar.

– Det här domslutet läxar upp den svenska regeringen i hur den ser på utfasningen av utsläppen och den klimatpolitik vi har här. Regeringen har sagt att den kan tänka sig att öka utsläppen under en period bara man säkerställer ett mål längre fram. Men att bara påstå att man ska uppnå minskningar utan att ha en tydlig strategi på plats går stick i stäv mot vad domstolen kräver, säger Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, till DN.

Dela