Infrastrukturministern går emot experterna om minskad biltrafik

I motsats till vad experterna säger vill infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) inte se någon minskad biltrafik. Klimatmålet till 2030 ser därmed ut att bli ännu svårare att nå.

Lorentz Tovatt

create 2023-02-10 update 2023-02-10

Det var i en debatt i riksdagen som infrastrukturministern fick en fråga om sin syn på minskad biltrafik, något även Altinget skrivit om. Bakgrunden är att det finns tre metoder för att minska utsläppen från transporterna. Dels kan man öka mängden förnybara drivmedel, dels kan man elektrifiera bilar och lastbilar och dels kan man effektivisera transporterna – det vill säga, minska mängden resor av den typ av transporter som släpper ut mest (flyg, bil och lastbil).

Många experter är eniga om att man behöver jobba med alla dessa metoder. Exempelvis släppte IVL Svenska Miljöinstitutet för några år sedan en rapport som pekar på att klimatmålet till 2030 blir svårt att nå om inte biltrafiken minskar med 30 procent. Ansvarig myndighet Trafikverket har själva i sina klimatscenarier räknat med en minskning av biltrafiken i städerna med 10-20 procent.

Ingenstans i riksdagsdebatten vill Andreas Carlson erkänna behovet av minskad biltrafik. Istället säger han:

– Jag delar inte uppfattningen att minskad vägtrafik är den huvudsakliga lösningen för att nå klimatmålen.

Beskedet kommer efter att regeringen tidigare sänkt ambitionerna vad gäller de andra två metoderna. Mängden förnybara drivmedel vill regeringen sänka till EU:s miniminivå och klimatbonusen för elbilar skrotades över en dag. Det innebär att regeringen väljer bort tre av tre metoder för att minska utsläppen från transporterna, vilket gör att klimatmålet till 2030 nu är ännu svårare att nå.

Dela