Irland tar fajten mot Sverige – om naturens räddningsplan

Foto: Wynand van Poortvliet, unsplash

Sverige var med och sänkte EU:s lag för att återställa skadad natur. Men än är inte sista ordet sagt. Nu tar Irland fajten för att rädda lagen.

Sven Elander

create 2024-05-14 update 2024-05-14

Det var i mars som Sverige tillsammans med bland andra Ungern sänkte förslaget om en räddningsplan för att restaurera skadad natur, en plan som beskrivits som helt avgörande för att klara miljö- och klimatmål framåt. Kritiken mot Sverige har varit hård, bland annat från WWF.

Men än är inte sista ordet sagt. Nu gör en grupp EU-länder anförda av Irland ett sista försök att rädda restaureringslagen. Elva miljöministrar har skrivit ett brev till länder som sagt att de antingen kommer avstå eller rösta emot en ratificering av lagen, och uppmanat dem att tänka om. Det rapporterar the Guardian.

Förutom Irland har brevet undertecknats av miljöministrar i Tyskland, Frankrike, Spanien, Tjeckien, Danmark, Estland, Cypern, Luxemburg, Litauen och Slovenien.

– Vi måste agera brådskande och beslutsamt för föra den politiska processen i mål. Att inte göra det skulle vara en carte blanche för att förstöra naturen och skulle i grunden undergräva allmänhetens förtroende för EU:s politiska ledarskap på hemmaplan och internationellt, säger Irlands miljöminister, Eamon Ryan, till the Guardian.

Naturrestaureringslagen skulle tvinga EU:s medlemsländer att återställa minst 20 procent av land- och havshabitat i dåligt skick till ett gott skick till 2030, och öka denna siffra till 60 procent 2040 och 90 procent 2050.

 

Foto: Wynand van Poortvliet, unsplash

Dela