JUST NU: Klimatrådets sågning av regeringen – ”Inne på riskfylld väg”

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) och energiminister Ebba Busch (KD). Bild: regeringen.se

Det klimatpolitiska rådet lämnar idag sin stora granskning till klimatminister Romina Pourmokhtari (L). Och kritiken är inte nådig. Regeringens politik för ökade utsläpp bryter mot klimatlagen.

Lorentz Tovatt

create 2024-03-21 update 2024-03-21

På ett seminarium idag lämnade det Klimatpolitiska rådet över sin årliga stora granskning av regeringens samlade politik. Just denna granskning är en av mandatperiodens viktigaste eftersom den fokuserar på den redan mycket omdebatterade handlingsplan som regeringen presenterade precis innan jul.

Rådet är sylvassa i sin kritik. De sammanfattar sin granskning med att regeringen slagit in på en ”riskfylld väg” i klimatpolitiken. Den politik som bedrivits ökar utsläppen kraftigt och leder därmed till missade klimatmål.

Och inte blev det bättre av den klimathandlingsplan som regeringen lite i smyg presenterade precis när de flesta gått på julledighet.

”Handlingsplanen lever inte upp till klimatlagen. Den ger inte svar på hur utsläppen ska minska och klimatmålen ska nås, varken på kort eller lång sikt”. Så sammanfattades granskningen av handlingsplanen när Åsa Persson, forskningschef på Stockholm Environment Institute och ordförande i Klimatpolitiska rådet, presenterade resultaten.

Eftersom politiken leder till ökade utsläpp och handlingsplanen inte innehåller tillräckligt med ny politik menar rådet att regeringen smiter undan sitt ansvar.

– Ansvaret för att nå målen skjuts till nästa mandatperiod, sade Åsa Persson.

Granskningen är rådets andra denna mandatperiod. Första granskningen konstaterade de att regeringen var den första på 20 år som aktivt ökade utsläppen och radade upp de åtgärder som tvingar upp utsläppen. Då svarade regeringen att politiken ju kommer senare, i handlingsplanen. Men nu står vi här, lika tomhänta som för ett år sen.

Dela