Kanada förbjuder försäljning av fossilbilar

Nu tar Kanada efter EU – från och med 2035 får det inte säljas bensin- eller dieseldrivna personbilar i landet.

Lorentz Tovatt

create 2023-12-17 update 2023-12-17

Det är i dagarna som den kanadensiska regeringen förväntas presentera en ny lagstiftning som förbjuder försäljning av fossila fordon från och med 2035, detta enligt en läcka som rapporteras av Bloomberg.

Enligt tidningen kommer Kanada kräva en stadigt stigande andel nollutsläppsbilar fram till 2035 – om två år ska de stå för 20 procent, 2030 ska de stå för 60 procent för att sedan nå 100 procent 2035. Ett av skälen till beslutet sägs vara att många elbilsförsäljare skeppar sina bilar till andra världsdelar där det tack vare politiska beslut finns en större efterfrågan.

Därmed tar Kanada efter EU, Storbritannien och en rad delstater i USA som alla tagit beslut om att fasa ut fossilbilar till 2035. I Sverige dämpas just nu däremot elektrifieringen av bilflottan sedan regeringen tog bort elbilsbonusen.

Foto: Ruben de Rijcke

Dela