Kärvt för naturreservaten, men miljöministern är inte orolig

Minskade anslag till skötsel av värdefull natur är inget problem enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, så länge man satsar på ”rätt åtgärder” som är bra för skog, hav och vatten. Samtidigt varnar nu länsstyrelsen i Stockholm för vilka konsekvenser den minskade budgeten får för våra naturreservat.

Lovisa Berglund

create 2023-02-12 update 2023-02-12

Klimatgranskaren har tidigare skrivit om hur de minskade anslagen till Naturvårdsverket drabbar arbetet med invasiva arter. Nu rapporterar TV4 om att även skötsel av naturreservat försvåras framöver. Bara i Stockholms län så har budgeten reducerats drastiskt från 39 miljoner kronor om året till 13 miljoner.

Naturreservaten har flera syften. Bland annat att säkerställa bra miljöer för hotade arter, men också att skapa möjligheter för friluftsliv. Länsstyrelsen i Stockholm säger till TV4 att alla nya satsningar, såsom att tillgänglighetsanpassa fler reservat, läggs på hyllan tills vidare.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari håller inte med om Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas oro för att nedskärningarna ska få negativa konsekvenser, så länge man satsar på ”rätt åtgärder”. Hon säger att vi, för att bevara den biologiska mångfalden, behöver se vad vi kan göra för att skogar, hav och vatten ska må bättre. Något berörda myndigheter nog skulle mena att man redan ägnar sig åt.

Det kommer inte heller att bli lättare att ta reda på vad dessa ”rätt åtgärder” är då regeringen också dragit ner på miljöövervakningen – ett av de viktigaste verktygen för att utvärdera vad som faktiskt fungerar i arbetet med skydd av värdefull natur.

Dela