Klimatministern vill behålla korta flygresor: ”olika ideologier” 

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Bild: Sveriges Riksdag

En majoritet av svenska folket vill förbjuda flygresor på korta sträckor, där tåg lätt kan ersätta. Men klimatministern säger nej. ”I den här regeringen är vi marknadsliberala”, säger hon till DN.

Sven Elander

create 2024-05-30 update 2024-05-30

En klar majoritet av svenska folket, 57 procent, vill förbjuda flygresor där destinationen kan nås inom tre timmar med tåg. Det visar siffror från förra årets SOM-undersökning. Endast 25 procent tycker att förslaget är dåligt. Resten svarar att de inte vet.

Stödet är som störst på landsbygden där hela 61 procent vill införa ett förbud mot korta flygresor. Stödet är också något högre bland låginkomsttagare än bland höginkomsttagare. En överväldigande majoritet, hela 74 procent, vill i stället satsa mer på tåg. 

Men klimatminister Romina Pourmokhtari (L) är negativ till att införa ett förbud mot korta flygresor. 

– I den här regeringen är vi marknadsliberala, säger hon till DN, som ställt frågor om undersökningen. 

Som argument till varför ett förbud inte ska införas lyfter statsrådet fram frågan om ideologi. 

– Jag tror att det också är relevant att lyfta upp att det finns olika ideologier i klimatpolitiken. En ideologi resonerar mer kring skatter, förbud och olika sätt att strypa utsläppen, medan en annan ideologi menar att vi måste förändra sättet vi gör saker på. Till exempel byta ut det fossila mot det eldrivna, säger hon till DN. 

DN har också intervjuat Naghmeh Nasiritousi, docent i statsvetenskap och forskare i klimatpolitik vid Utrikespolitiska institutet, om SOM-undersökningens resultat. Hon är också en av forskarna bakom en rapport om svenskarnas attityder till klimatpolitik.

– Vi ser ett brett stöd för både det svenska klimatmålet och för många olika klimatåtgärder. Tre fjärdedelar av de svarande oroar sig över att dagens klimatåtgärder är otillräckliga, så det finns en större social acceptans för en ambitiös klimatpolitik än vad många politiker verkar tro. Det som saknas är politisk vilja, säger hon till DN. 

Dela