Knausgård: ”Att leta efter olja är en ekologisk förbrytelse”

Foto: Anneli Salo, Wikimedia Commons

159 norska författare riktar sig direkt till den norska staten med kravet att lyssna på klimatforskarna innan det är för sent. Men bara i år har 47 nya tillstånd för olje- och gasprospektering delats ut.

Sven Elander

create 2023-04-04 update 2023-04-04

Det är i den norska dagstidningen Aftenposten som 159 norska författare inklusive Karl Ove Knausgård publicerar uppropet som uppmanar Norge att låta oljan ligga. De skriver bland annat:

FN:s klimatpanels (IPCC) nya klimatrapport är den sista som publiceras medan det fortfarande är möjligt att nå 1,5 gradersmålet. Vid lanseringen sa generalsekreterare António Guterres att målet endast kan nås om inga nya licenser för olje- eller gasfält tilldelas. Det är i denna prekära situation som de norska myndigheterna i år har tilldelat 47 nya licenser för olje- och gasprospektering. […]
Att leta efter nya olje- och gasresurser när det redan finns sju gånger mer än vi kan använda är inte bara ett ekologiskt brott mot kommande generationer. Det kommer också att innebära en betydande finansiell risk för den norska staten.

Låt oss hoppas att den norska regeringen lyssnar.

Dela