”Krigarmammorna” kämpar för ren luft i Delhi

Photo by Bibhu Behera on Unsplash

– Alla små barn i Delhi har skadade lungor på något sätt. Det är nedslående, säger Bhavreen Kandhari, grundare till ”Krigarmammorna”.

Jorunn Fagerström

create 2024-05-09 update 2024-05-09

Klimatförändringar och luftföroreningar drabbar barn extra hårt. Så kanske är det inte förvånande att mammor världen över tar upp kampen. När skolorna i Delhi stängdes på grund av smog för sju år sedan fick 51-åriga Bhavreen Kandhari nog. 300 föräldrar samlades för att protestera mot luftföroreningarna. Kandhari’s engagemang har därefter fött rörelsen ”Krigarmammorna”, som DN rapporterar om. De är tusentals mödrar som kämpar för sina barns rätt till ren luft.

– Luften är inte en klimatfråga. Det är en hälsofråga eftersom tusentals invånare i Delhi dör på grund av luftföroreningarna varje år. Alla små barn i Delhi har skadade lungor på något sätt. Det är nedslående, säger Bhavreen Kandhari till DN.

”Krigarmammorna” ställer krav på de lokala politikerna genom demonstrationer och kampanjer. Det behövs, enligt Kandhari.

– Om jag träffat de lokala politikerna? Ja, många gånger. Men lyssnar de någonsin? Nej, de kommer bara hit när det är val. De ber oss att rösta på dem – och säger ja, ja, ja till allt. Men när valet är över försvinner de utan att ha gjort något och dyker inte upp förrän det är dags för nästa val.

Luftföroreningar orsakar globalt sett ca 7 miljoner dödsfall årligen. Delhi är ett skräckexempel för städer världen över. Stora delar av året är himlen i Delhi gulfärgad av den hälsoskadliga smogen. Luften är dock inte det enda problemet.

– Förutom smogen är regnvattnet ett problem. När regnet faller silas det genom soptippen och ned i grundvattnet som de boende här dricker. Det är det ingen som pratar om, men deras dricksvatten är en stor hälsorisk, berättar Bhavreen Kandhari för DN.

– Den här fajten blir inte lätt, men vi måste ta den om vi ska få vad vi vill ha i framtiden. Vad är viktigare i livet än hälsan, rent vatten och ren luft?

Dela