Krischocken: Västra Antarktis bortom räddning

Nya forskarlarm: oavsett om vi klarar Parisavtalet kommer västra Antarktis att kollapsa. Nu väntar katastrofala havsnivåhöjningar.

Lorentz Tovatt

create 2023-10-29 update 2023-10-29

Klimatgranskaren har tidigare rapporterat om den chockerande avsmältningen på Antarktis som skett den senaste tiden. Nu kommer nya, betydligt mer oroande forskarlarm.

Det är i en brittisk forskarrapport publicerad i Nature som de dystra beskeden kommer. Huvudbudskapet i rapporten är att den redan pågående uppvärmningen är så allvarlig att den ensamt räcker för att västra Antarktis ska smälta i en mycket snabbare takt och kollapsa. Det spelar alltså ingen roll hur snabbt vi minskar utsläppen, västra Antarktis är förlorat.

Även vid en utveckling då världen mirakulöst klarar av Parisavtalets 1,5-gradersmål kommer avsmältningen ske med tre gånger snabbare hastighet resten av detta århundrade jämfört med det förra.

Flera meters havsnivåhöjning 

– Det ser ut som att vi har tappat kontrollen över avsmältningen av inlandsisen i västra Antarktis, säger studiens huvudförfattare Kaitlin Naughten, en forskare vid British Antarctic Survey som specialiserat sig på havs- och ismodellering, i ett uttalande. Hon menar vidare att det hade krävts åtgärder mot för flera decennier sedan, om vi hade velat bevara Antarktis i dess historiska tillstånd.

Studien är en fruktansvärd påminnelse om vad som väntar de miljarder människor som bor kustnära. Tillräckligt med vatten är låst i det västantarktiska istäcket för att utlösa upp till fem meters havsnivåhöjning. Exakt hur många meter det blir återstår att se, men en av författarnas viktigaste budskap är att kustsamhällen världen över omedelbart behöver börja förbereda sig på det värsta.

Dela