LÄCKA: 10 procent av alla kritiska metaller ska brytas i EU

För att stärka EU:s oberoende vill EU-kommissionen införa mål om att en större del av brytningen och bearbetningen av kritiska metaller ska brytas inom unionen, visar en läcka. Kommissionen sätter även upp mål för återvinning och en Kinaklausul. Här är miljörörelsens krav.

Joakim Söder

create 2023-03-08 update 2023-03-08

Nästa vecka väntas EU-kommissionen presentera ett stort lagstiftningspaket för att stärka Europas oberoende. Som Klimatgranskaren tidigare skrivit om väntas förslag om att 40 procent av all grön teknik unionen använder ska produceras i EU. En ny läcka, sedd av Euractiv, höjer nu ambitionen för kritiska metaller. 

Kritiska metaller behövs till exempelvis elbilsbatter, halvledare och solceller. Enligt SGU konsumerar Europa ungefär en fjärdedel av världens kritiska råvaror, men producerar endast tre procent. För 14 av 27 kritiska råvaror är EU 100% beroende av utländska aktörer. Världsbanken menar att efterfrågan på dessa metaller globalt förväntas öka med 500 procent till 2050.

Enligt det läckta dokumentet som Euractiv tagit del av borde “10% av unionens konsumtion av strategiska råvaror” brytas i EU. Dessutom bör 15% av unionens årliga förbrukning av varje kritisk råvara komma från återvinning. När det kommer till bearbetning av råvaror som bedöms som kritiska sätter kommissionen ännu högre mål. 40% av EU:s årliga förbrukning bör raffineras inom EU. 

En stor del av brytningen och produktionen är dessutom koncentrerad till Kina, och kommissionen vill med initiativet öka EU:s självförsörjningsgrad. För att bryta beroendet vill kommissionen sätta ett riktmärke så att inte mer än 70% av importen av råvarorna kommer från ett enda land. Idag importerar EU exempelvis 86 procent av sällsynta jordartsmetaller från Kina.

Den samlade europeiska miljörörelsen presenterade sina krav i ett öppet brev till EU:s beslutsfattare för en månad sedan. EU bör främst prioritera återanvändning och cirkularitet, och inte upprepa misstag förknippade med ohållbar och oetisk gruvdrift. Alla som drar nytta av EU-stöd måste uppfylla miljömässiga, sociala och mänskliga rättigheter. Utvinning får inte ske på bekostnad av EU:s miljölagstiftning eller lokalsamhällenas röst.

Initiativet presenteras den 14:e mars och skickas därmed till EU-parlamentet och ministerrådet för förhandling. När lagen slutgiltigt kan klubbas återstår att se, men kommissionen vill gissningsvis vara klara innan deras mandatperiod går ut i juli 2024. 

Dela