Läcka: EU vill storsatsa på grön teknik till 2030

Ett läckt dokument visar att EU-kommissionen vill ta upp kampen med Kina och USA vad gäller gröna industrier och teknik. Mer av produktionen ska finnas inom unionen, är ambitionen.

Lorentz Tovatt

create 2023-03-07 update 2023-03-07

Kampen om de gröna jobben, den gröna tekniken och de nya uppfinningarna är nu igång på allvar. Under flera år har EU hamnat på efterkälken, inte minst i relation till Kina som bland annat dominerar marknaden för produktion av solceller. Den senaste tiden har även USA utmärkt sig för stora gröna ekonomiska stimulanser, något som bland annat resulterar i att en stor mängd av den europeiska batteriproduktionen riskerar flytta över Atlanten.

Nu vill EU-kommissionen se till att EU utmanar och behåller en större del av produktionen inom unionen. Som del i EU-kommissionens ”Green Deal Industrial Plan” skissas det just nu på ett mål om att 40 procent av den ”rena teknik” som unionen ska använda 2030 även ska vara producerat inom något av de 27 medlemsländerna. Förslaget ska presenteras nästa vecka, men ett utkast har läckt till euractiv. Syftet är enligt dokumentet att komma närmare klimatmålen och att skapa ett större energioberoende.

– Vi har en unik chans att på ett snabbt, ambitiöst och målmedvetet sätt säkra EU:s industriella ledarskap i den snabbt växande miljötekniksektorn, sa EU-kommissionens president Ursula von der Leyen när hon tidigare i år presenterade den gröna industriplanen.

Det läckta utkastet föreslår olika typer av stöd till det som anges som ”strategiska teknologier”, en blandning av fossilfria energiformer och olika metoder för lagring av energi.

fact_check Fakta

Strategiska teknologier enligt det läckta dokumentet

Solenergi (både solel och solvärme)

Vindenergi på land och till havs

Batteriteknik

Värmepumpar, inklusive geotermisk energi

Förnybar vätgasteknik

Biometanteknik

Kärnteknik

Koldioxidavskiljning, användning och lagring (CCUS)

Elnät

Dela