Majoritet positiva till räddningsplanen – som regeringen vill sänka

Landsbygdsminister Peter Kullgren Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

7 av 10 svenskar vill ha en lag om att återställa skadad natur i EU. Ändå har Sverige gått i spetsen för att sänka förslaget.

Sven Elander

create 2024-05-16 update 2024-05-16

EU:s föreslagna lag för att restaurera skadad natur har beskrivits som helt avgörande för att klara miljö- och klimatmål framåt. Och en överväldigande majoritet av svenska folket vill ha en sådan lag. 69 procent av svenskarna är positiva till en lag som skulle ”göra det obligatoriskt för EUs medlemsländer att restaurera natur”. Det visar en ny opinionsmätning som gjorts på uppdrag av WWF.

Trots detta har Sverige av alla länder gått i spetsen för att skjuta ner förslaget om en sådan lag. Det var i mars som Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) bedrev en aktiv övertalningskampanj gentemot flera andra medlemsländer – däribland Ungern – när lagen skulle upp i omröstningen i ministerrådet. Kullgren skickade också ett brev till sina ministerkollegor i Rumänien, Österrike och Kroatien dagarna innan förslaget skulle avhandlas, för att få stöd från dessa.

Den nya opinionsmätningen visar att stödet för en naturrestaureringslag är starkt i alla de länder som varit med och stoppat förslaget. Den svenska regeringen talar alltså för en liten men högljudd minoritet när man agerar för att sänka förslaget.

Men än är inte sista ordet om restaureringslagen sagt. Häromdagen gjorde nämligen flera EU-länder anförda av Irland ett sista försök att rädda den. Elva miljöministrar har skrivit ett brev till länder som sagt att de antingen kommer avstå eller rösta emot en ratificering av lagen, och uppmanat dem att tänka om. Det rapporterar the Guardian.

Förutom Irland har brevet undertecknats av miljöministrar i Tyskland, Frankrike, Spanien, Tjeckien, Danmark, Estland, Cypern, Luxemburg, Litauen och Slovenien.

I restaureringslagen finns ett övergripande mål om att medlemsländerna ska vidta åtgärder för att återställa minst 20 procent av EUs land- och vattenområden fram till 2030. Vid år 2050 ska åtgärderna innefatta all natur som är i behov av restaurering.

Dela