Märkliga påståendet som ministern inte kan backa upp

Klimatminister Romina Pourmokhtari. Bild: SVT:s 30 minuter

Har regeringskansliets opolitiska tjänstemän gått i god för att klimatplanen håller? Ja, så låter det på klimatministern. Men när Aktuell Hållbarhet ställer följdfrågor tar svaren plötsligt slut.

Sven Elander

create 2024-05-03 update 2024-05-03

Regeringen har med en dåres envishet upprepat påståendet att man har en plan för att ”nå nettonollutsläpp år 2045”. Påståendet har de senaste månaderna underkänts av en rad oberoende experter. Klimatpolitiska rådet konstaterar att ”påståendet är missvisande och brister i saklighet”. Naturvårdsverket har också underkänt påståendet.

Finns det egentligen någon, förutom regeringspartierna själva, som anser att planen håller? 

Ja, om man får tro klimatminister Romina Pourmokhtari så anser även regeringskansliets opolitiska tjänstemän att planen ”ger förutsättningar att nå noll 2045”. 

Men stämmer det verkligen? Tidningen Aktuell Hållbarhet har gått till botten med påståendet. Det visar sig att ju fler frågor som ställs, desto tystare blir ministern. 

Vi tar det från början: 

Så här sa klimatministern vid en pressträff tidigare i år: 

”Då kan jag påpeka att Regeringskansliet och regeringen och våra opolitiska tjänstemän, som gör beräkningarna utifrån myndigheternas bedömningar på utsläppsprognoser och regeringens förda politik och fattade beslut, bedömer att vår klimathandlingsplan ger förutsättningar att nå noll 2045”.

Men Aktuell Hållbarhet har pratat med ett antal nuvarande och tidigare anställda på Regeringskansliet för att se om det stämmer, och fram kommer en ganska häpnadsväckande bild: 

”Vidare framgår att det normalt sett inte heller ligger på de opolitiska tjänstemännen att göra egna ställningstaganden i ärenden av det här slaget, utan vad gäller handlingsplanen är tjänstemännens uppgift primärt att ta fram underlag till regeringen, samt att följa regeringens önskemål om exempelvis textskrivningar eller utformning av grafer. Från flera håll har därför frågetecken rests kring om ministerns uttalande stämmer”.

Och när Aktuell Hållbarhet ställer frågan till klimatministerns pressekreterare om det går att precisera att de opolitiska tjänstemännen gjort samma bedömning som regeringen, att planen håller, då vill inte ministern svara längre. 

Dela