Nu får Åkesson veto över klimatmålen

När miljömålen nu ska omförhandlas blir det i en process där SD får veto. Det blir i praktiken Åkesson som avgör var den nya ribban ska ligga.

Sven Elander

create 2023-10-22 update 2023-10-31

När de nuvarande klimatmålen antogs 2017 var det i något så sällsynt som blocköverskridande enighet. Sju av åtta partier var överens om både det långsiktiga målet till 2045, delmålet till 2030, målet för transporter och hela det omgivande ramverket med klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Det var historiskt, både när det gäller den höga ambitionsnivån och den breda enigheten.

När klimatmålen nu ska göras om i grunden efter den omtalade regeringsutredningen som kom i veckan så kommer detta ske i en helt annan politisk verklighet än 2017. Under de sex år som gått har något skett som ändrar allt.

Den korta förklaringen: SD kommer i praktiken få veto över allting som nu ska beslutas, eftersom Tidöpartierna kommer hålla ihop i vått och torrt också när klimatmålen ska förhandlas.

Den lite längre förklaringen: Det som skedde 2017 var att SD hakades av från miljömålsberedningen, den parlamentariska kommitté där miljömålen hanterades. 2017 var några år innan Ulf Kristersson började prata om ”min sida i politiken”. Det fanns fortfarande krafter i M och KD som såg värdet av blocköverskridande överenskommelser av det här slaget, och att vara överens åtminstone om målet och spelreglerna (om än inte om politiken).

Det politiska läget nu är helt annorlunda. Att SD skulle hoppa av samtalen om nya klimatmål framstår som mycket osannolikt. Ett mycket mer troligt scenario är att Tidöpartierna kommer till mötena i kommittén med en gemensamt framförhandlad linje. Eftersom dessa har majoritet i riksdagen blir det då snarare oppositionspartierna som får ta ställning till om man vill acceptera denna ambitionsnivå, som troligen är betydligt lägre än idag, eller hoppa av.

Var kommer ambitionsnivån hamna?

Ja, ungefär där SD vill att den ska hamna. SD var snabbt ute och sågade de mer ambitiösa förslag som fanns i Hasslerutredningen om att införa en ny nationell utsläppshandel. Liksom man tidigare sågat alla förslag som kommit för att kompensera för de ökade utsläppen efter sänkt reduktionsplikt och bensinskatt.

Det blir i praktiken så som Johan Rockström med flera varnade i en debattartikel i veckan:

”Regeringen Kristersson bryter sönder det som var en väl underbyggd överenskommelse över blockgränserna kring den svenska klimatpolitiken”.

Dela