Nu slår klimatförändringarna mot Sverige

Bild: Räddningstjänsten/TT

Stormen Hans hade aldrig blivit så kraftig och fått så förödande konsekvenser om det inte vore för klimatförändringarna. Det uppger flera forskare.

Sven Elander

create 2023-08-09 update 2023-08-09

Samtidigt som stora delar av världen upplevt extrema värmeböljor och juli månad är den överlägset varmaste månaden som mänskligheten upplevt så har ovädret Hans slagit mot Sverige med stora mängder regn, blåst och översvämningar till följd.

Men faktum är att det är just klimatförändringarna som gjort att ovädret kunnat växa sig så kraftigt och orsaka så enorma skador. Att klimatförändringarna för Sveriges del kommer leda till ökad nederbörd, fler extrema skyfall och ökad risk för översvämningar har vi vetat länge. Experter har i åratal varnat för att detta är vad vi har att vänta.

Men det sker alltså redan här och nu. Forskare förklarar i ett SVT-inslag hur övädret Hans hänger ihop med klimatförändringarna:

– Rekordtemperaturer i haven skapar mer vattenånga i atmosfären, och mera regn. Det är därför mycket troligt att klimatförändringarna har förstärkt ovädret Hans, säger Anna Rutgersson, professor i meterologi vid Uppsala universitet.

– Det är ett mycket ovanligt, nästan unikt väderläge vi just nu ser. Utan global uppvärmning hade ovädret Hans varit mindre intensivt och innehållit långt mindre nederbörd, säger klimatforskaren Frederik Shenk vid Bolin Center på Stockholms universitet.

Så länge världens politiker tillåter utsläppen att öka lär detta fortsätta, och bli betydligt värre.

Dela