Ny forskning: En tredjedel av vintern borta

Photo by Bob Canning on Unsplash

En tredjedel av vintern i försöksområdet vid västerbottniska Vindeln har försvunnit. Och enligt SMHI går uppvärmningen dubbelt så snabbt i Sverige som på resten av jordklotet.

Jorunn Fagerström

create 2024-04-08 update 2024-04-08

Skidorna blir kvar i källarförrådet en allt större del av året. Nu har forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, visat hur mycket större. En tredjedel av vintern i försöksområdet vid västerbottniska Vindeln har försvunnit.

– Vi har förlorat 58 dagar av meteorologisk vinter på 40 år, säger Hjalmar Laudon, professor vid SLU och en av dem som leder forskningen, till SVT.

Effekterna på ekosystem och natur kan bli förödande. Enligt Laudon är de korta vintrarna blötare, medan somrarna blir torrare. Följden blir hämmad skogstillväxt.

Uppvärmningen verkar faktiskt ske ovanligt snabbt i Sverige. I mars beräknade SMHI att Sverige värms upp dubbelt så snabbt som övriga jordklotet. Det rapporterar SVT, som i mars begärde uträkningarna från SMHI:s väderstationer.

– Vi vet att det är den globala uppvärmningen som driver detta, och att utsläppen inte minskar. Det är klart att jag är orolig för framtiden, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI, till SVT.

Dela