Ny studie: Så snabbt dör jordens glaciärer

Två tredjedelar av jordens glaciärer kan vara borta 2100, visar ny studie. Konsekvenserna kan bli förödande.

Sven Elander

create 2023-01-08 update 2023-01-08

2022 blev ett brutalt år för jordens glaciärer. I början av året krympte Antarktis istäcke till det minsta som någonsin uppmätts. Och det ser inte bättre ut i Arktis. Grönlands isar smälter fem till sex gånger snabbare än för bara 25 år sedan, och totalt har nu 5 biljoner ton av Grönlands isar smält sedan början av 2000-talet, enligt en NASA-studie.

Nu kommer nya uppgifter som visar att issmältningen kan gå ännu snabbare än man tidigare trott. Två tredjedelar av jordens glaciärer kan vara borta vid slutet av detta århundrade om den globala uppvärmningen fortsätter i nuvarande takt. Enligt detta scenario, som bygger på de löften som världens länder förbundit sig till enligt Parisavtalet, kommer jordens temperatur att stiga med 2,7 grader under detta sekel.

Den nya studien, som publicerats i tidsskriften Science, har tittat på samtliga landbaserade glaciärer exklusive Antarktis och Grönland. Även om mänskligheten klarar att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad, det mest optimistiska scenariet, kommer 49 procent av glaciärerna att försvinna.

Glaciärsmältningen hotar vattenförsörjningen för 2 miljarder människor och skulle även kunna få förödande effekter i form av översvämningar. Alperna och andra bergsområden i Centraleuropa tillhör de som väntas drabbas hårdast. Vid slutet av detta århundrade riskerar nästan alla glaciärer i Centraleuropa, USA och västra Kanada att vara borta.

 

Dela