Nya M-kravet: Värna avgasbilar i Gamla stan

Till Dennis Wedins (M) rasar nu mot att Gamla stan ska ha bättre stadsmiljö. Bilder: Ruben de Rijcke och SVT

För att skapa en mer hållbar och attraktiv stadsmiljö med bättre luft har Stockholm beslutat att minska bilismen i Gamla stan. Något som nu leder till ilska hos Moderaterna.

Lorentz Tovatt

create 2024-05-15 update 2024-05-15

Delar av Stockholms Gamla stan blir snart så kallad stadsmiljözon. Idén är att begränsa bilismen så att mer plats ges till grönska, fotgängare och uteserveringar. Ett antal parkeringsplatser tas därmed bort och biltrafiken regleras på fler gator.

Staden genomför förändringarna för att ge stockholmare och besökare en mer attraktiv stadsmiljö och en renare luft. Man ska kunna sätta sig på en uteservering och njuta av något att dricka och samtidigt slippa buller och förgiftad luft.

Men någon som istället vill värna avgasbilarnas rättigheter är det moderata oppositionsrådet Dennis Wedin, det rapporterar Mitt i.

I en intervju med tidningen uttrycker han sin ilska över de nya idéerna om en trevligare stad. Han vill istället bevara parkeringar och låta avgasbilarna fortsätta köra.

Wedin har gjort sig känd som fossilfordonets förste försvarare i Stockholm. Gånggång har han krävt total frihet för biltrafiken i staden.

Dela