Nya varningen: Super-El Niño kan vara på väg

Athens wildfires. Foto: Anasmeister, unsplah.

Mer och mer talar för att världen är på väg in i en ny El Niño. Det innebär varmare väder med mer katastrofer. Men det kan bli betydligt värre än så: Super-El Niño

Sven Elander

create 2023-05-04 update 2023-05-04

Mycket talar för att 2023 kommer bli ett dramatiskt år med extraordinära väderrelaterade katastrofer som torka, översvämningar, tropiska stormar och skogsbränder. Det som talar för detta är att flera experter nu varnar för att väderfenomenet El Niño kommer inträffa under året. Detta rapporterar The Guardian.

El Niño är ett naturligt klimatfenomen som orsakar uppvärmning av havsytan i den centrala och östra delen av Stilla havet, vilket kan leda till stora förändringar i de globala vädermönstrena. Fenomenet inträffar med några års mellanrum och brukar ha stor inverkan på den globala medeltemperaturen.

FN:s världsmeteorologiska organisation (WMO) uppskattar att det nu finns en 60 procents chans att El Niño kommer att utvecklas fram till slutet av juli, och en 80-procentig chans att det kommer att ske fram till slutet av september.

WMO uppger att de senaste åtta åren har varit de varmaste som någonsin registrerats, trots att La Niña, ett fenomen som i motsats till El Niño kyler ner klimatet, har pågått under nästan hälften av den perioden. WMO säger att La Niña ”agerat som en tillfällig broms på den globala temperaturökningen”. FN-organet uppmanar också världen att ”förbereda sig på utvecklingen av El Niño.”

Som om detta inte vore nog kommer det nu också varningar om att årets El Niño kan bli en så kallad ”super El Niño”. Doktor Mike McPhaden, forskare vid US National Oceanic and Atmospheric Administration, beskriver fenomenet så här för The Guardian:

– De riktigt kraftiga El Niño ger avtryck över hela planeten med extrema torkor, översvämningar, värmeböljor och stormar. Om detta inträffar, behöver spänna fast säkerhetsbältena. Det är inte säkert att det sker. Men vi bör vara vaksamma och förberedda oavsett.

Dela