Nytt klimatavtal slutet i FN-förhandlingarna

USA:s särskilda klimatsändebud John Kerry under COP28. Foto: Dean Calma

Det blev ett oväntat positivt utfall på FN:s klimattoppmöte i Dubai. Ett nytt avtal har slutits, där alla länder bland annat uppmanas ställa om från fossila bränslen.

Lorentz Tovatt

create 2023-12-13 update 2023-12-13

Förväntningarna var lågt ställda på att oljelandet Förenade Arabemiraten skulle lyckas ta FN:s klimatförhandlingar i mål på ett bra sätt. Kanske är det också därför som många nu hurrar över det nya avtalet.

Den stora stötestenen har rört frågan om avtalet bör innehålla formuleringar om att fasa ut fossila bränslen, något som forskningen kräver men som många oljeländer motsätter sig. Kompromissen blev att man istället skriver om en ”omställning bort från” fossila bränslen. En svagare formulering, men det är likväl (sjukt nog) ändå den första gången på 30 år som ett FN-avtal innehåller formuleringar om att bli av med fossila bränslen på detta sätt.

Reaktionerna på avtalet är blandade. EU:s klimatchef Wopke Hoekstra hävdar enligt SVT att detta ”kan vara början på slutet för fossila bränslen”. Andra är mer försiktiga. Jean Su från Center for Biological Diversity varnar till exempel för att texten fortfarande innehåller många kryphål.

– Å ena sidan är det en bra signal att världen äntligen tar itu med fossila bränslen efter nästan tre decennier av att ha vägrat göra det. Å andra sidan tillåter texten USA och andra fossilproducerande länder att fortsätta öka sin utvinning, säger hon till TT.

Avtalet har också en formulering som understryker vikten av ”snabba åtgärder i detta avgörande decennium”, något som inte minst den svenska regeringen kan dra lärdomar av.

Nästa COP-möte hålls i Azerbajdzjan om ett år. Men det är om två år som det viktigaste klimatmötet sedan Paris hålls. Det är då länderna ska återkomma med nya klimatmål för åren bortom 2030, något som kommer vara avförande för planetens framtid.

Dela