Oljeboss ordförande för klimattoppmötet – nu reagerar EU och USA

130 EU-parlamentariker och amerikanska kongressledamöter kräver nu att klimattoppmötets ordförande stoppas. Utnämningen äventyrar hela mötet, enligt det gemensamma brevet.

Joakim Söder

create 2023-05-24 update 2023-05-24

I november är det dags för nästa klimattoppmöte, denna gång i Förenade Arabemiraten. Som Klimatgranskaren tidigare rapporterat om utsåg landet chefen för det statliga oljebolaget, Sultan Al Jaber till ordförande för mötet. Han har tidigare haft rollen som klimatsändebud och är idag även landets industriminister.

En oljeboss som ska leda ett klimattoppmöte – vad kan gå fel, tänker du? 

Tanken har även slagit 130 EU-parlamentariker och amerikanska kongressledamöter. I ett brev, som Politico tagit del av, kräver de nu att landet utser en ny ordförande för klimattoppmötet. Bland dem som signerat brevet återfinns de svenska EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP), Jakop Dalunde (MP), Pär Holmgren (MP och Malin Björk (V). Från amerikanskt håll återfinns bland andra Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez och Elizabeth Warren. 

Vid klimattoppmötet COP27 i Egypten förra året fanns 650 oljelobbyister på plats, och de oljeproducerande länderna har generellt drivit på för att urvattna krav på utfasning av fossila bränslen. Parlamentarikerna kräver även att deras tillträde till klimatförhandlingarna begränsas i framtiden. 

Förenade Arabemiraten är världens fjärde största utsläppare av koldioxid per capita enligt Världsbanken, och sitter även på en av världens största oljereserver. 

Klimattoppmötet COP28 går av stapeln den 28:e november och ska bland annat utvärdera hur världens länder lever upp till sina klimatlöften. Enligt Parisavtalet ska alla parter var femte år utvärdera hur man lever upp till avtalet. Det här är första gången det görs, och utvärderingsperioden har pågått sedan 2021. 

Dela