Regeringens nya drag: mer till flyg – mindre till järnväg

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD)

Regeringen går nu fram med en dubblering av stödet till svenskt inrikesflyg. Beskedet kommer efter ett år då regeringen kraftigt dragit ner på pengarna till den svenska järnvägen.

Lorentz Tovatt

create 2023-09-12 update 2023-09-12

Det är budgettider och regeringens utspel duggar nu tätt. En av de största satsningarna som regeringen hittills presenterat är att sänka skatten på fossila drivmedel till en kostnad av 6,5 miljarder kronor.

Nu kommer nya budgetbesked. Regeringen meddelar att man mer än fördubblar stödet till flygplatser runt om i landet, det går från 103 miljoner kronor per år till 210.

Kommunala och privata flygplatser har en tendens att kosta skattebetalarna stora summor. De går ofta med stora underskott, vilket gör att kommuner och regioner tar av pengarna som annars skulle ha gått till vård, skola och omsorg för att täcka upp.

Resultatet av det nya stödet till flygplatserna riskerar bli att fler flyglinjer som varken är bra för klimatet eller för kommunernas ekonomi hålls igång. Många linjer trafikerar sträckor som enkelt kan resas med tåg, som är tusentals gånger mer hållbart för klimatet.

Regeringens besked kommer efter ett år då regeringen chocksänkt medlen till järnvägsunderhåll.

Dela